Zakat – enkelt förklarat

Zakat – den renande gåvan (enligt Hanafi-skolan)

Baserat på Ilmihal – prakisk Islam
Av Fejzullah Hadzibjric
Översatt till svenska av Ask Gasi | Redigerat av bmk

Zakat är en gåva som tron förpliktar oss till. Det är en av pelarna i Islam.

När en muslims egendom, en kvinnas liksom en mans, överstiger ett visst minimivärde (nisab) är vederbörande skyldig att ge zakat till fattiga muslimer. I värdet för nisab ingår inte hushällets behov eller inventarier, såsom hus och möbler, kläder och skor, verktyg och arbetsredskap, maskiner, verktyg, böcker o.dyl. Zakat ger man i form av guld siver, pengar och gods, om denna egendom varit i ens ägo i minst ett år.

Zakat uppgår till en fyrtiondedel (2.5%) av av egendom i pengar eller gods, och ges vanligen under månaden Ramadan.

Zakat ges till

  • de fattiga som inte har någonting (al-faqir)
  • sådana vars förtjänst inte räcker till livets nödtorft (al-miskin)
  • personer som är skuldsatta för att de tvingats ta lån p.g.a. att de råkat i nöd
  • främlingar utan råd att återvända till sin hemort
  • och vuxna studenter och elever som saknar egendom

Kusiner, nära släktingar och grannar har förtur till Zakat. Däremot får man inte ge Zakat till sin make/maka, till sina barn eller till sina föräldrar, eftersom dessa ändå är skyldiga att hjälpa varandra om någon av dem skulle råka i nöd och inte har råd med det nödvändigaste.

Genom att ge Zakat hjälper man andra och bidrar till kärlek och generositet människr emellan.


Boken “Ilmihal – praktisk islam” gavs ut av Bosnien-Hercegovinas Islamiska Riksförbund i Sverige 2000. Den är för närvarande slut på förlaget. Några exemplar finns att köpa online.

1 Response

  1. AbuSalim says:

    Masha’Allah. Det är så lätt att förstå. Må Allah belöna dig syster.