Hadith al-Rahma | Sh. M. al-YaqoubiHadith al-Rahma – حديث الرحمة المسلسل بالأولية – Hadithen om Barmhärtighet

Reciterad av Allama Sheikh Muhammad al-Yaqoubi
med Isnad musalsal bil-awwaliyya

Allama Sheikh Muhammad al-Yaqoubi läser här upp hadithen och ger några av sina viktigaste isnader (berättarkedjor) för Hadith al-Rahma under en Hadith Dawrah i Istanbul 2011.
Sheikh Muhammad al-Yaqoubi’s isnad >>

Om Hadith al-Rahma

Hadith al-Rahma
Hadith al-Rahma – hadithen om barmhärtighet – är en hadith som de lärda brukar läsa upp för sina elever och lyssnare innan han lär ut något annat. På det sättet blir det första som eleven hör från sin lärare budskapet om Rahma (barmhärtighet).

Detta har varit en sedvänja bland de lärde enda sedan salafs tid, och det finns otaliga överföingskedjor (isnader) som på detta sätt överförs som första hadith – musalsal bil-awwaliyya. Berättaren säger “Jag hörde från Fulan ibn Fulan, och det var den första hadithen jag hörde från honom, att han sade: Jag hörde från Fulan ibn Fulan, och det var den första hadithen osv osv ned till tabi´in Sufyan b. ´Uyayna – där upphör berättandet som första hadith, och de sista leden är det en vanlig hadith.

Hadithens lydelse
متن حديث الرحمة
الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] ـ
اِرْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ [أو: يَرْحَمُكُمْ] مَنْ فِي السَّمَاء

I Allah’s den Barmhärtiges den Nåderikes namn
“De barmhärtiga kommer den Barmhärtige att visa barmhärtighet. Var barmhärtiga
mot dem som är på jorden, så kommer Himlarnas Herre att vara barmhärtig mot er.”

Sheikh Muhammad al-Yaqoubi's Isnad

Isnaden för Hadith al-Rahma
Av alla de isnader som nått oss idag, är den som innehas av den framstående lärde Allama Sheikh Muhammad al-Yaqoubi den som har minst antal överföringsled – den är är “högst” (a´la isnadin ´alawajh al-arD). Mellan Sheikh Muhammad al-Yaqoubi och Allah’s Sändebud (salla Allah áleihi wa sallam) är det inte mer än 22 led.

Länkar

Länkar

Sheikh Muhammad al-Yaqouib’s högsta isnad för Hadith al-Rahma >>
Youtube Från Hadith Dawrah i Istanbul 2011: Urklipp | Hela inspelningen


Sheikh Muhammad al-Yaqoubi’s isnad

[xyoutube=http://www.youtube.com/watch?v=DK9q4S_3XtU&feature=autoplay&list=PLEC141941C7BDB262&playnext=1&w=350]