Presentation: Sh.Faisal Abdur-Razak

Sheikh Faisal Hamid Abdur-Razak bor i Brampton, Kanada. Under åren 1977- 1986 studerade han i Saudiarabien, först vid Umm al-Qurra-universitetet i Mecka, sedan vid Kung Abdulaziz-universitetet i Jeddah. Han har också studerat vid York University i Toronto, Canada.

Under studietiden i Saudiarabien studerade han även under många lärda och Shuyukh, bl.a. Sheikh Hasan Ayub, Sheikh Muhammad al-Ghazali, Sheikh Muhammad Qutb, Sheikh Abdur-Rahman Barood, Sheikh Muhammad al-Wasfi, Sheikh Farooq al-Batal, Sheikh Muhammad Ali al-Sabuni, Sheikh Abdullah Nasih `Alwan, Sheikh Maw’il Ezziddin al-Samura’i.

Efter att ha avslutat sina studier i Saudiarabien 1986, återvände han till Kanada för att ägna sig åt islamisk Da`wah and undervisning. Han tjänstgjorde som Imam och Khatib i flera moskéer och islamiska centra, bl.a. i Peel och Brampton, smant i Toronto And Region Islamic Centre (TARIC). Sheikh Faisal tjänstgjorde också i styrelsen av olika kommittér för religionsdialog, såsom Canada Interfaith Committee, The Province of Ontario Multifaith Council, The City of Brampton Multifaith Committee. Han är ordförande i Islamic Forum of Canada, vice ordförande i Islamiska Rädet för Imamer i Kanada samt medlem i den musiimska rådgivningsgruppen Al-Shura.

Han har föreläst inom ett brett område av islamiska ämnen inför olika församlingar i många länder, bl.a. Kanada, USA, England, Tyskland, Norge, Pakistan, Indien, Saudiarabien, Jordanien, Palestina, Turkiet, Syrien, Guyana, Barbados och Trinidad. Hans föreläsningar finns att tillgå i över 100 audio and video-inspelningar.

Den tid Sheikh Faisal inte ägnar sig åt undevisning, rädgivning, lokal eller interantionell da’wa, tillbringar han med att skriva praktiska böcker till gagna för både vanliga musimer och lärare i det muslimska samfundet.

Publikationer:
Bland hans publicerade skrifter finns titlar som:

TEACH YOURSELF ARABIC READING
TEACH YOURSELF ARABIC CALLIGRAPHY
HELP YOURSELF TO READ QUR’AN
MI`RAAJ AN-NABI
MILAD-UN NABI
SEERAH MUHAMMADUR RASULULAH – LIFE OF THE HOLY PROPHET [S]
RAMADAAN COMPANION – SPIRITUAL REFLECTIONS
DHIKRULLAH – THE REMEMBRANCE OF ALLAH
THE BOOK OF DEATH – KITAAB AL-MAWT
GEMS OF PROPHETIC WISDOM
ACTIONS ARE BY INTENTIONS
ARABIC LANGUAGE FOR BEGINNERS
TAFSEER AL-QUR’AN AL-KAREEM
THE CLARIFYING LIGHT: A TEXTBOOK OF HANAFI FIQH

Shaykh Faisal har erhållit ijazat i flera islamiska vetenskaperna från många lärda och Shuyukh. Hans mest framstående ijazajt har givits av Hans Excellens al-`Allama Sheikh Muhammad Abul Huda ibn Ibrahim al-Yaqoubi al-Hasani, and Hans Excellens Shaykh Muhammad ibn `Alawi al-Maliki al-Hasani.

Länkar:
Sheikh Faisals officiella hemsida: Video, Khutba, Koran, Dhikr, Qasida m.m. http://shaykhfaisal.com
Sacredknowledge video: http://www.sacredknowledge.co.uk


Källa: http://www.sacredknowledge.co.uk


[xqfc include_date=”0″ date_format=”YY-m-d” orderby=”rand” class=”displaycontent” tag=”sh-faisal” include_children=”-1″ showposts=”30″ thumb=”yes” excerpt=”20″ excerpt_length=”5″]Sheikh Faisal Abdur-Razak på rahma.se[/qfc]

You may also like...