Presentation: Sh.Faisal Abdur-Razak

Sheikh Faisal Hamid Abdur-Razak bor i Brampton, Kanada. Under åren 1977- 1986 studerade han i Saudiarabien, först vid Umm al-Qurra-universitetet i Mecka, sedan vid Kung Abdulaziz-universitetet i Jeddah. Han har också studerat vid York University i Toronto, Canada.

Under studietiden i Saudiarabien studerade han även under många lärda och Shuyukh, bl.a. Sheikh Hasan Ayub, Sheikh Muhammad al-Ghazali, Sheikh Muhammad Qutb, Sheikh Abdur-Rahman Barood, Sheikh Muhammad al-Wasfi, Sheikh Farooq al-Batal, Sheikh Muhammad Ali al-Sabuni, Sheikh Abdullah Nasih `Alwan, Sheikh Maw’il Ezziddin al-Samura’i.

Efter att ha avslutat sina studier i Saudiarabien 1986, återvände han till Kanada för att ägna sig åt islamisk Da`wah and undervisning. Han tjänstgjorde som Imam och Khatib i flera moskéer och islamiska centra, bl.a. i Peel och Brampton, smant i Toronto And Region Islamic Centre (TARIC). Sheikh Faisal tjänstgjorde också i styrelsen av olika kommittér för religionsdialog, såsom Canada Interfaith Committee, The Province of Ontario Multifaith Council, The City of Brampton Multifaith Committee. Han är ordförande i Islamic Forum of Canada, vice ordförande i Islamiska Rädet för Imamer i Kanada samt medlem i den musiimska rådgivningsgruppen Al-Shura.

Han har föreläst inom ett brett område av islamiska ämnen inför olika församlingar i många länder, bl.a. Kanada, USA, England, Tyskland, Norge, Pakistan, Indien, Saudiarabien, Jordanien, Palestina, Turkiet, Syrien, Guyana, Barbados och Trinidad. Hans föreläsningar finns att tillgå i över 100 audio and video-inspelningar.

Den tid Sheikh Faisal inte ägnar sig åt undevisning, rädgivning, lokal eller interantionell da’wa, tillbringar han med att skriva praktiska böcker till gagna för både vanliga musimer och lärare i det muslimska samfundet.

Publikationer:
Bland hans publicerade skrifter finns titlar som:

TEACH YOURSELF ARABIC READING
TEACH YOURSELF ARABIC CALLIGRAPHY
HELP YOURSELF TO READ QUR’AN
MI`RAAJ AN-NABI
MILAD-UN NABI
SEERAH MUHAMMADUR RASULULAH – LIFE OF THE HOLY PROPHET [S]
RAMADAAN COMPANION – SPIRITUAL REFLECTIONS
DHIKRULLAH – THE REMEMBRANCE OF ALLAH
THE BOOK OF DEATH – KITAAB AL-MAWT
GEMS OF PROPHETIC WISDOM
ACTIONS ARE BY INTENTIONS
ARABIC LANGUAGE FOR BEGINNERS
TAFSEER AL-QUR’AN AL-KAREEM
THE CLARIFYING LIGHT: A TEXTBOOK OF HANAFI FIQH

Shaykh Faisal har erhållit ijazat i flera islamiska vetenskaperna från många lärda och Shuyukh. Hans mest framstående ijazajt har givits av Hans Excellens al-`Allama Sheikh Muhammad Abul Huda ibn Ibrahim al-Yaqoubi al-Hasani, and Hans Excellens Shaykh Muhammad ibn `Alawi al-Maliki al-Hasani.

Länkar:
Sheikh Faisals officiella hemsida: Video, Khutba, Koran, Dhikr, Qasida m.m. http://shaykhfaisal.com
Sacredknowledge video: http://www.sacredknowledge.co.uk


Källa: http://www.sacredknowledge.co.uk


  Sheikh Faisal Abdur-Razak på rahma.se

 • Moroten, ägget och kaffebönan

  Från en Khutba av Shaykh Faisal Abdur-Razak LIKNELSEN OM MOROTEN, ÄGGET OCH KAFFEBÖNAN En elev gick till sin Shaykh och klagade över sina världsliga problem och över sina affärer i livet. När han väl löste ett problem, så dök ett annat upp, ett efter ett. Shaykhen tog honom då till köket och satte vatten att koka på spisen. Shaykhen tog sedan en morot och lade den i en kastrull. Han tog ett ägg och lade den i en annan kastrull. Han tog lite kaffebönor och lade dem i en tredje kastrull. Han kokade dem alla i vattnet och lade dem i tre olika skålar. Shaykhen frågade sedan eleven vad han såg, på vilket denne svarade: “Jag ser en morot, ett ägg och kaffe” Shaykhen bad honom att undersöka det mer ordentligt. Moroten hade mjuknat efter att den kokat I vattnet, ägget blivit hårt och kaffebönorna hade blivit till kaffe. Men elven kunde inte förstå budskapet i detta. Shaykhen förklarade att moroten, ägget och kaffebönorna alla hade fått möta samma motgång, utmaning, svårighet eller plåga. Men de reagerade på olika sätt. ... (forts) ... Gilla rahma.se - https://www.facebook.com/gilla.rahma.se

 • Förord till Qasida Burda | Sh. M. Yaqoubi

  Sheikh Faisal Hamid Abdur-Razak bor i Brampton, Kanada. Under åren 1977- 1986 studerade han i Saudiarabien, först vid Umm al-Qurra-universitetet i Mecka, sedan vid Kung Abdulaziz-universitetet i Jeddah. Han har också studerat vid York University i Toronto, Canada. Under studietiden i Saudiarabien studerade han även under många lärda och Shuyukh, bl.a. Sheikh Hasan Ayub, Sheikh

 • Den allmänna åkallan - Wird ´amm

  Den allmänna åkallan – الورد العام – WIRD ´AMM av Imam Abul Hasan al-Shadhili (må Allah vara nöjd med honom) Reciterad av Sheikh Faisal Abdur-Razak Arabiska - svenska - transkriberat Den sökande säger morgon och kväll: A`ûdhu biAllahi min ash–shaytani-r-rajîm – Jag söker tillflykt hos Allah från den stenade Shaytan BismiAllahi-r-Rahmâni-r-Rahîm – I Allah’s Namn, Allförbarmarens, den Barmhärtiges (3 ggr) «Allt gott ni sänder fram åt er själva, kommer ni att finna hos Allah. (Han ger ) bättre och större belöning. Och be Allah om förlåtelse. Allah är sannerligen förlåtande och barmhärtig.» ... Forts. http://rahma.se/2689/shadhili-wird-amm/

 • Qasida Burda - en presentation

  QASIDA BURDA – en presentation av “Mantelhymnen” av Imam Sharaf al-Din al-Busiri Qasidat al-Burdah är den mest kända av Imam al-Busiri’s qasidor – ja man kan nog utan överdrift påstå att den är den mest kända arabiska dikt som skrivits någonsin. Den är spridd i hela den muslimska världen och har översatts till en mängd olika språk. Dess verser smyckar väggarna i moskéer och andra offentliga byggnader. Barn lär sig att sjunga den som små och vuxna reciterar den vid dhikr-möten eller i samband med religiösa festligheter. Om den läses med uppriktighet och adab tjänar den till bot mot sjukdomar och till andligt framsteg. Och vare sig den framförs som litterärt verk eller som andlig sång rör den sina åhörare till förundran och tårar och frammanar mötet med “den bästa av Allah’s skapade varelser” – khairu khalqi Allahi kullihimi – fred och välsignelser vare med honom. Imam al-Busiri var elev till Imam Abul`Abbas al-Mursi, som i sin tur var elev till och företrädare (khalifa) för sufimästaren Imam AbulHasan ash-Shadhili, må Allah vara nöjd med dem alla. Man vet inte så mycket mer om hans levnad än att han vistades längre perioder i Jerusalem, Mekka och Medina, där Qasidat al-Burdah kom till. Mantelhymnen skrev han under det att han drabbats av en förlamning, i avsikt att genom lovord till Allah’s Sändebud söka förlåtelse och bot. Han läste upp den i ensamhet – den var inte avsedd för andra människors öron, utan uteslutande ägnad Allah’s Sändebud, fred och välsignelser vare med honom. Så en natt visade sig Profeten Muhammad för honom och lade sin mantel (burdah) över honom, varefter han reste sig helbrägdagjord. ... Gilla rahma.se - https://www.facebook.com/gilla.rahma.se