Bildspel: Humaythira

[zooeffect A4KAhCbe7ZI0]

Imam Abul Hasan (radya Allah ´anhu) ) gick bort i Humaythira i `Aydhab-öknen – enligt ett löfte han fått från Allah: att han skulle dö på en plats där det ägt rum något förtryck.

Imam Abul Hasan brukade göra hajj vartannat år. År 656 H (1258 e.Kr), några veckor efter det att Hulugu Jengis Khan hade skövlat Baghdad, stadde han sig på sin årliga hajj-resa. Denna gång bad han att en spade och en likskrud skulle packas i hans bagage. Hajj-rutten gick genom Damanhur, via Kairo, uppför Nilen till `Idfui övre (södra) Egypten, varifrån man burkade korsa Röda Havet till Jeddah. Imam Abul Hasan gick bort i Humaythira i `Aydhab-öknen – enligt det löfte han fått från Allah på en plats som aldrig vederfarits förtryck.

I “Lataif al-Minan” återberättas från Imam Abul Hasans son, vår mästare Shihab al-Din Ahmad:
“Sheykhen sade då han dog: ‘Sannerligen, jag tillfört denna väg, något som ingen annan kommit med’ ”

Hans kropp tvättades i Humaythiras vatten, som därefter blev välsmakande och överflödande och räckt till alla släcka törsten hos alla de ressällskap som gjort halt där sedan dess. Abu `AbdAllah ibn al-Nu`man, som brukade skriva dikter till Imam Abul Hasans ära, antyder detta i några diktrader:

“Efter hans död bevittnade jag hans underverk
Som tydligt framstår mot dem som förnekar hans upplysthet.”