Den allmänna åkallan – Wird ´amm

Shadhili-tariqans alllmänna åkallan – الورد العام – Wird ´amm

av Imam Abul Hasan al-Shadhili (må Allah vara nöjd med honom)
Reciterad av Sheikh Faisal Abdur-Razak

[tabs][thead][tab type=”tab” href=”#dws_ar” title=”Arabiska – الورد العام”][tab type=”tab” href=”#dws_sv” title=”Svensk översättning”][tab type=”tab” href=”#dws_ref” title=”Resurser”][/thead][tcontents]

[tcontent class=”active” id=”dws_ar”]

الورد العام لسيدي الشيخ أبو الحسن الشّاذلي الحسنِي رضي الله عنه

[/tcontent]

[tcontent class=”” id=”dws_sv”]

Wird ‘Amm – Den allmänna åkallan

av Imam Abul Hasan al-Shadhili

Den sökande säger morgon och kväll:

A`ûdhu biAllahi min ash–shaytani-r-rajîm
Jag söker tillflykt hos Allah från den stenade Shaytan

BismiAllahi-r-Rahmâni-r-Rahîm
I Allah’s Namn, Allförbarmarens, den Barmhärtiges (3 ggr)

«Allt gott ni sänder fram åt er själva, kommer ni att finna hos Allah. (Han ger ) bättre och större belöning. Och be Allah om förlåtelse. Allah är sannerligen förlåtande och barmhärtig.»

Astaghfiru Allah – (100 gånger)
Jag söker förlåtelse hos Allah

Den hundarade gången avslutas med:
«Jag söker förlåtelse hos Allah, den Mäktige, ingen gud finns utom Han, den Levande, den som upprätthåller allt skapat (al-hayyu al-qayyum), jag vänder mig till Honom i ånger.»

«Allah och Hans Änglar sänder välsignelser över Profeten. Ni som tror: be Allah sända sin välsignelse över honom, och hälsa honom med fredshälsningen.» (1 gång)

Allahumma salli `ala sayyidina Muhammadin,
`abidka wa rasulika, an-nabiyyi al-umiyyi,
wa `ala alihi wa sahbihi wa sallim
– (100 gånger)

Allah välsigna vår mästare Muhammad,
Din tjänare och Ditt Sändebud, den obeläste Förkunnaren, och hans familj och följeslagare – sänd fred över dem.

Den hundarade gången avslutas med:
«O Allah, sänd välsignelser över vår mästare Muhammad, Din tjänare och Ditt Sändebud, den obeläste Förkunnaren. Sänd varje ögonblick över honom, och över hans familj och följeslagare, en fredshälsning som svarar mot Din upphöjda rang.»

«Vet att det inte finns någon gud utom Allah.»

La ilaha illa Allah – (100 gånger)
Det finns ingen gud utom Allah.

Den hundrade gången avslutas med:
«Det finns ingen gud utom Allah, vår mästare Muhammad är Allah’s Sändebud, må Allah välsigna honom och hans familj och följeslagare.»

Sura al-Ikhlas (3 gånger)

Sura al-Fatiha (1 gång)

[/tcontent]

[tcontent class=”” id=”dws_ref”]

Shadhili Dhikr:
Recitation: Sheikh Faisal Abdur-Razak – mp3
PDF: arabiska/engelska/transkribering: PDF

Se även:
Shahdili Ahzab Nedskrivna på arabiska så som de reciteras av Sheikh Muhammad al-Yaqoubi Ladda ner PDF

[/tcontent]

[/tcontents]
[/tabs]


Recitation: Sheikh Faisal Abdur-Razak
Svensk övers.: Kultursällskapet Damas © 2006 http://damas.st


http://data.nur.nu/Audio/Shaikh-Faisal-Abdur-Razak/Al-Wird-al-Am.mp3|righticon=0xff0000|bg=0x000000|bgcolor=0x111111|leftbg=0x000000|rightbg=0x000000|lefticon=0xcccccc|track=0x333333|animation=no|remaining=yes|initialvolume=60|width=590

You may also like...