Riskfyllt arbete i al-Ghouta, Syrien

Varje år har vi möjligheten att utföra Qurbani/Udhiyya. Detta år står vi dock inför en situation som inte liknar något vi upplevt tidigare. Den 21 augusti 2013 miste ca. 1500 människor sina liv i en kemisk attack i östra Damaskus innanför ett grönskande område, tidigare okänt för de flesta människor, som kallas Ghouta. Total förödelse, kaos och rädsla följdes av stötande bilder på efterdyningarna som sändes över hela världen. Krisen är däremot inte över. Ghouta är nu under belägring, och vi har bekräftat rapporter att människor nu lider av svält. Men dessa problem började inte efter attacken, utan de förvärrades snarare av den. Under månaden Ramadan hade SKT Welfare fullt upp med att leverera matpaket till olika byar och förorter i Damaskus, inklusive Ghouta. Vi blev informerade av en invånare, gråtande vid mottagandet av hans matpaket, om att detta var första gången på 8 månader som han hade sett riktig mat.

Ref: sktwelfare.org/message-from-the-trustees

Olika typer av donationer:Se sktwelfare.org/donate
SKT Welfare fortsätter, även efter Ramadan, att leverera matpaket till Ghouta och andra områden, välmedvetna om den stora risken med att leverera bistånd i avsaknad av säkra huminatära passager. Med ankomsten av månden Dhu’l Hijjah, och de välsignaderna dagarna i Hajj och Eid, har SKT Welfare påbörjat utförandet av Qurbani slaktoffer särskilt för människorna i Ghouta. Det är en risk som SKT ständigt utvärderar, och vi tackar vårt modiga team i Syrien som tagit på sig, av ren omtanke för sina medmänniskor, uppgiften att genomföra slakoffren. Denna Eid behöver Ghouta ditt slaktoffer. Hjälp oss att hjälpa dem.

Bästa hälsningar,
SKT Welfare Förtroenderåd

[post-content blog_id=8 id=471]