Se inte ned på någon människa

av Imam al-Nawawi
Översatt av: bmk

“Förringa inte någon, för slutresultatet ligger hopvikt (som i ett slutet kuvert), och tjänaren (människan) vet inte vilket slut han får. När du ser någon som syndar, känn dig inte överlägsen honom – kanske har han inför Allah en högre ställning än du, kanskee du tillhör de fördärvade (al-fasiqin), och kanske blir han den som talar till din förmån (gör shafa3a för dig) på Domedagen.

När du ser en ung person, bedöm honom då som bättre än dig själv med tanke på att han har (haft färre tillfällen) än du att synda.

När du ser någon som är äldre än du, bedöm honom då som bättre än dig själv, med tanke på att han gjort hijra till Islam (dvs. kom till Islam) före dig.

Och när du ser en icke-troende (kafir), bedöm honom då inte som någon som med nödvändighet kommer till Elden, för det är möjligt att man blir muslim och dör som muslim.”


Källa: Citerat av Imam Abul Mawahib ´Abd al-Wahhab al-Sha´ani i hans bok “Adab al-Suhba

You may also like...