Profetens giftermål med Aisha | S. Barakat

Fråga

Varför gifte sig Profeten Muhammad (sallAllah alehi wa sallam) med så ung tjej, när han var så pass gammal? Har det funnits andra profeter som har gjort det förut?

Jag ställer inte den fråga till muslimer med dålig kunskap, för de kanske sj tappar tron på islam. utan till dem med större kunskap. Det är lätt att man fastnar i negativa tankar, jag hoppas få ett bra svar som mitt hjärta accepterar.

Svar

av Sheikh Salahudin Barakat

Bismillah arRahman arRahim

När det gäller Sayyida Aishas (radiAllahu anha) äktenskap med Profeten (sallAllahu alayhi wa sallam) måste man ha ett antal saker i åtanke.

Först och främst så kan man inte jämföra honom (sallAllahu alayhi wa sallam) med andra “äldre” män. Han var den mest fullkomliga i skapelsen och den vackraste människan någonsin skapad. Han var inte en “gammal” man som vi förstår gamla män. Han var i god fysisk form och blev vackrare för var dag som gick. Filmstjärnor och artister kommer inte ens i närheten av Profetens (sallAllahu alayhi wa sallam) inre och yttre skönhet. Sayyida A’isha (radiAllahu anha) sa: Om kvinnorna, som skar sina händer i förundran över Profeten Yusufs skönhet, hade sett Profeten Muhammad så hade de skurit ur sina hjärtan. Haditherna indikerar att Profeten t.o.m. var i bättre fysiskt skick än sin unga fru A’isha.

Sedan är det viktigt att förstå att giftermålet med A’isha inte var något som Profeten efterfrågade utan något som andra kvinnor föreslog till honom. Och detta indikerar att hur gammal hon än var så ansågs hon av samhället till att vara mogen för giftermål.

Ännu en sak var att A’isha själv aldrig beklagade sig över situationen eller någon annan i deras närhet, eller ens av fienderna. Sayyida A’isha nådde, genom att gifta sig med Profeten, det bästa en kvinna någonsin kan få i dunya och Akhirah. Efter Profetens bortgång så var hennes största önskan att återförenas med honom i Paradiset. Vilken kvinna önskar sig mer än så. Det var alltså rätt av honom att gifta sig med Sayyida A’isha, som var en mogen kvinna, för att han kunde ge henne det ingen annan kan.

En viktig del av hennes unga ålder var att hon hade lätt att lära sig och levde länge efter Profeten och blev en av de lärda och hade en stor del i att förmedla det islamiska kunskapsarvet till kommande generationer.

Det är viktigt att slutligen förstå att Sayyidah A’isha gifte sig med Profeten men flyttade inte in till honom förrän hon var mogen kvinna. Exakt hur gammal hon var vet endast Allah. Det finns hadither som indikerar olika åldrar allt från 9 till runt 19. Det är dock viktigt att förstå att åldrar, datum och liknande inte alltid är exakta i haditherna då man inte la stor vikt vid sådant.

Allt detta är dock mindre relevant, det viktiga var att Sayyida A’isha (radiAllahu anha) ansågs vara mogen kvinna, redo för ett familjeliv då hon flyttade in till Profeten (sallAllahu alayhi wa sallam), och hon fick den bästa man, familj och liv en kvinna någonsin kan få.

Vad gäller andra Profeter så känner vi inte till mycket detaljer om deras liv men vi vet genom historisk forskning att man tidigare gifte sig mycket tidigare än idag och att giftasåldern var till stor del beroende av den biologiska könsmognaden. Den mentala mognaden har till stor del med det sociala arvet och kultur att göra och i andra kulturer och traditioner så förbereds män och kvinnor till att klara av ett familjeansvar i en tidigare ålder än dagens västerländska kultur – en kultur som ständigt försöker förhindra och fördröja äktenskapet och familjebildandet i hopp om att det uteblir.

Med Frid!
Salahuddin


2 Responses

  1. Mycket bra svar masha Alllah!

  2. Zakaria Boukhari says:

    Barak allah fik inshalah