Bok: Mawardi: Islamiskt maktutövande


Al-Mawardi:
Al-Ahkam al-Sultaniyya
Regler för islamiskt maktutövande

Översatt till engelska av Dr Asadullah Yate


Ladda mer boken som PFD
från kalaullah.com | från kutub.nur.nu

FÖRORD

till den engelska översättningen
av Dr Asadullah Yate
Översatt till svenska av Abdussalaam Nordenhök

Al-Ahkam as-Sultaniyyah” författad av ‘Ali ibn Muhammad al-Mawardi är en viktig handbok skriven på 400-talet efter hijrah och täcker alla religionens områden beträffande Kalifens plikter, hans amirer, hans wazirer och representanter. Dessa människors rättigheter och plikter tas upp i detalj – både för att påminna en person som redan innehar ett sådant ämbete eller för att vägleda de som är nya i sådana befattningar.

Verket tar upp aspekter i religionen som blivit fullständigt bortglömda nu under 1900-talet, så som insamlandet och distributionen av zakat, betalningen av jizya, hur marknader ska styras, inspektionen av vikt och mått, stöpningen av guld- och silvermynt, arméns struktur och dess provisionering, hur krigsbyte ska delas upp, hur ribat-gränsposteringar ska förvaltas, hur naturresurser ska administreras, implementeringen av straffrättsliga mål, hur domare som dömer i alla religionens aspekter och inte bara sysslar med äktenskap och arvsrätt ska utses, hur skattefinanser ska skötas, och hur det finansiella och hur handel ska drivas.

Varje kapitel och sektion i boken är fyllt med citat från Qur’anen, haditherna och Profetens sunnah, må Allah skänka honom frid och välsigna honom, och vittnar vidare om hur dessa frågor skötts av de som styrt i islams historia. Denna bok kommer således att vara ett uppfriskande motgift till modernisternas etos, som ser islam som hotat och därför vill omskriva alla religionens parametrar, istället för att återvända till källorna som rent faktiskt är den enda vägen framåt.

Det måste poängteras att detta verk som skrevs under 1000-talets första hälft beskriver en pågående islamisk utveckling som redan i detta tidiga skede tenderar att lyfta fram imperiella aspekter som centralstyre och en komplicerad byråkrati. För att exemplifiera, i Qur’anen finner vi, ”Påbjud det goda och förbjud det onda (3:104), något som på Profetens tid, må Allah välsigna honom och ge honom frid, förstods som varje mans plikt och ansvar men som nu blivit institutionaliserat till konceptet om hisbah och att ansvaret för lag och ordning nu bara tillfaller ”upprätthållaren av lag och ordning” med andra ord; statspolisen.

Ord i boken så som Dar al-Islam, Dar al-Harb, bayt al-mal, mushrik, kafir och liknande har inga tillfredställande motsvarigheter på vårt språk och bruket av dess terminologi ökar bland icke-arabisktalade muslimer globalt och används därför i sin orginaltappning i boken. För ytterligare fördjupningar om dess meningar och definitioner hänvisar jag till Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufis skrifter och till de verk som översatts under hans vägledning, så som Root Islamic Education, eller de böcker som översatts av ‘Aisha Bewley, Imam Maliks Muwatta och Qadi ‘Iyads ash-Shifa. En ordlista har dock lagts till i denna boks slut.


Om boken
Al-Ahkam as-Sultaniyyah, skriven på 400-talet Hijri, är kanske den bok som bäst sammanfattar hur islamiskt maktutövning fungerar, samtidigt som den ger en teoretisk framställning av dess beskaffenhet. Berättelser från Islams tidigaste samfund och uttalanden av tidiga lärda och salaf vävs in i boken och utgör dess ledljus och livsnerv.

Om författaren
Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi föddes i Basrah, där han studerade Fiqh (islamisk rättslära) för Abu al-Wahid al-Simari. Sedan flyttade han till Bagdad för mer djupgående studier uner Sheikh Abd al-Hamid and Abdallah al-Baqi. De kunskaper han tillägnade sig i rättslära, etik, politik och litteatur lade grunden för en respekterad karriär. Från sin första tjänst som Qadi (domare) avancerade han efterhand till överstedomare över Bagdad. Den abbasiiska kalifen al-Qaim bi Amr Allah utsåg honom till sin ständige ambassadör och skickade honom som ledare för specialupprrag till olika länder. På så sätt kom han att spela en nyckelroll i att etablera ett harmoniskt förhållande mellan det nedgående Abbasidkalifatet och de framtågande Buwahiderna och Seljukena. Han gynnades med rika gåvor och stipendier av de festa sultanerna av sin tid. När Baghdad tog över av Buwahiderna levde han fortfarande där. Al-Mawardi dog iår 450 H. (1058 e.Kr.)


Källor:
Förordet till den engelska översättningen: Från darqawi.se
Bokinfo: Från presentationen på kalaullah.com
Originalets titel: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي : كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية


1 Response

  1. Föreläsning av Dr Asadullah Yate, översättaren av al-Ahkam as-Sultaniyyah.

    http://darqawi.se/2012/04/25/videoforelasning-om-dinar-dirham-dr-asadullah-yate/

    Och detta är hans sista översättning:

    http://www.diwanpress.Läs fortsättningen…..