Zamzam-källan och dess vatten

Zam Zam

av Abdullah Al-Swedi

Zam Zam artesisk brunn i vilken vattnet stiger upp över jordytan. Detta beror på att det vattenförande jordlagret är inneslutet mellan för vatten ogenomträngliga ler- eller berglager och står i förbindelse med högre belägna underjordiska vattensamlingar. Skulle vi minska diametern på brunnen så skulle den konstant rinna över, vilket den troligtvis gjorde första gången den påträffades.

Brunnen har en kapacitet på 8000liter/sekund (i Sverige brukar vi säga att en brunn på 100m djup ska ge 2000liter/dygn). Det är skillnad på sekund och dygn. För att göra en kontroll av detta krävs onormalt stora pumpar ( för att ni ska förstå så största pumparna vi använder i företaget pumpar 13000liter/timma och Zam Zam brunnen ger 8000liter/sekund. Ändå tycks profeten har sagt att släpper man över vattnet så blir det en flod, vilket är helt riktigt men någonting man inte kunde mäta på den tiden.

Zam Zam brunnen har en perfekt placering i en dalgång, vilket skapar detta artesiska tryck. Det mest märkliga är att vattnet inte blir förorenat då brunnen ligger mitt i stan. Föroreningar från trafik och alla människor som passerar Mecka, borde skapa problem, men inte Zam Zam.

Vattenanalysen

Vi ska inte fördjupa oss i denna då det är mycket komplicerat, men vi kan ta upp några parametrar.

Om vi tittar på vattnets uppbyggnad så är det perfekt för den platsen där den ligger. Kloridhalten (salt) ligger på 163mg/liter. Människan kan få saltbrist i varma klimat. Vad det gäller mineraler så är även det högt, vilket gör att man inte behöver tänka på hur mycket mineraler man får i sig via maten. PH är så neutralt det kan bli och mycket av detta kan bero på Bikarbonaten i vattnet. Nu kommer vi till det känsligaste och det är Nitrat!!!

Under årtionden har man sagt att Nitrat är inte hälsosamt I Sverige säger Socialstyrelsen att över 50mg/liter är otjänligt (farligt att dricka). Zam Zam har en Nitrathalt på 124,8mg/liter, borde då vara rent hälsofarligt…

Karolinska Institutet har en studio som visar att nitrat kan omvandlas till NO i kroppen, en molekyl som deltar i många viktiga kroppsfunktioner som reglering av blodtryck, immunförsvar och cellernas ämnesomsättning, samt sjukdomar där mitokondrierna fungerar dåligt, som diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Jag kan förklara detta på ett annat sätt: Nitroglycerin är ett mycket explosivt sprängämne som även används inom medicin mot exempelvis kärlkramp (man kan säga att man spränger upp blodkärlen) i slutänden blir detta Kvävemonoxid i kroppen. Samma gäller för Nitrat vilket även detta blir Kvävemonoxid som slutprodukt. Detta gör även att hjärtat pumpar ut mer syre i blodet och gör att man orkar mera.

Från mitt företag Geo-Vant Vatten och brunnsdisgnostik kan jag säga att vattnet är helt unikt och skulle kunna skapa en flod om man sänkte marknivån lite.


Abdullah Al-Swedi
www.geovant.se
www.svenskavattenteknik.se


Källa: facebook.com/notes/abdullah-al-swedi/zam-zam 5 november 2011


2 Responses

  1. Fortätt läsa på länken, där står mycket mer…..!