Maliki: Att slå ihop böner under resa

Att slå ihop två böner

Besvarat utifrån ett malikitiskt perspektiv
Av Shaykh Rami Nsour
Från darqawi.se

Fråga:

Vad är domen för att slå ihop två böner enligt Malikitraditionens lära, är det strikt begränsat till tidpunkter då man befinner sig på resande fot eller är det även tillåtet under andra omständigheter och med andra villkor?

Svar:

Enligt Maliki madhhab så är det tillåtet att använda denna tillåtna dispensation (rukhsa) när man befinner sig på resande fot. När resenären befinner sig utanför sin stadsgräns får han börja förkorta bönerna. När resenären väl befinner sig utanför stadens gränser och resans syfte inte inbegriper olydnad till Allah så kan han antingen utföra ’asr (eller ’isha) tidigare eller försena dhuhr (eller maghrib) baserat på vad som bäst passar situationen. Om du befinner dig på en viloplats när dhuhr inträder och din intention är att befinna dig på resande fot fram till maghrib så kan du be ‘asr tidigare. Beträffande maghrib och i det scenario att du befinner dig på en viloplats när maghrib-tiden infaller och du kommer befinna dig på resande fot fram till fajr-tidens infall så kan du utföra ’isha tidigare.

Att försena dhuhr eller maghrib i följande scenario; Om du reser medan dhuhr-tiden infaller och du kommer att befinna dig på resande fot men vet att du kommer stanna innan maghrib infaller så kan du försena dhuhr. Om du befinner dig på resande fot medan maghrib infaller men kommer stanna till innan fajr så kan du försena ’isha.

Som ett exempel, du lämnar Liverpool runt middagstid för att närvara vid en föreläsning efter ’asr i London. Du befinner dig i bilen när dhuhr infaller men du kommer inte nå fram till Londons moské förrän efter att ’asr infallit. I denna situation så kan du försena dhuhr och be den tillsammans med ’asr i London. På vägen hem, efter att ha lämnat London innan maghrib, så går solen ner medan du sitter i bilen. Du kommer att nå Liverpool innan fajr så du kan be maghrib tillsammans med ’isha när du väl anlänt hem.

När det gäller att be bönen innan dess egentliga tid. Om du reser från Liverpool till London en vinterdag, och du stannat för bensin när dhuhr infallit och du vet att du inte kommer nå London innan maghrib, då ber du ’asr tidigare tillsammans med dhuhr.

För att illustrera denna dispensation även när du inte förkortar bönerna: Du bor i Liverpool och reser till Warrington (och kommer alltså inte betraktas som resande). Du reser innan maghrib infaller och solen går ner efter det att du lämnat stadsgränsen. Du kommer befinna dig utanför din stad fram till dess att maghrib-tiden går ut. Du är då tillåten att försena maghrib och be maghrib tillsammans med ’isha.


Text: darqawi.se
Illustration: Mihrab i Ben Youssef Madrassa, Marrakesh
Foto: Kymri Wilt © Mira Terra Images


8 Responses

 1. Tack då hade jag uppfattat rätt. jazaka Allahu khayran!

 2. Bismillah….förkortandet beror på avstånd samt hur länge man avser att stanna….förkortandet kan dock alltid ske under själva resan så länge resans längd uppfyller avståndsvillkoren …..Läs fortsättningen…..

 3. jazaka Allahu khayran,
  Fast förkortandet av bönerna (medan man befinner sig på resande fot) avgörs bara av avståndet och inte hur länge man avser stanna på sin destination, har jag förstått rätt?

 4. Man kan förkorta om man anses vara resande, dvs. om villkoren uppfylls. Om man reser men inte anses vara resande i den tekniska, fiqh-mässiga bemärkelsen, kan man dock slå ihop bönerna vid behov, men man förkortar inte.

 5. baraka Allahu fiki, då vet jag det :)

 6. ja resebönerna är 2 raka bara, förutom maghreb bes som vanligt m 3 raka även vid resa.

 7. Undrar om man även i maliki skolan får förkorta bönen i detta fall?

 8. Gäller samma sak för shafi’i madhab.
  Man kan slå ihop och förkorta. (qasr wa jam’i)
  På vilkor att resan uppfyller alla krav för att få den rukhsa.