Israel: demokrati eller etnokrati? | M.Khalil

Israel – demokrati eller etnokrati?

Av Mohammad Khalil

I oktober 2010 antog Israel en lag som kräver att nya medborgare skall avlägga en lojalitetsed till staten som ‘judisk, sionistisk och demokratisk’. Det innebär att ‘demokratin’ bara avser judiska medborgare.

I sin artikel på SvD.se den 7 september beskriver Alf Svensson Israel som “det enda land i Mellanöstern där det råder demokrati”. För att underbygga sitt påstående hänvisar Svensson till forskningsinstitutet Freedom House som givit Israel högsta betyg vad gäller politiska friheter. Samma institut har dock, i en annan lista från 2009, rankat Israel som ett “delvis fritt” samhälle när det gäller yttrandefrihet. Journalistorganisationen Reportrar utan gränser placerar Israel som nr 86 bland totalt 178 nationer i en motsvarande ranking från 2010. Grannlandet Libanon rankas högre och anses därmed ha bättre yttrandefrihet än Israel.

Israels största problem ligger dock inte i dess bristande yttrandefrihet, utan snarare i dess etnocentriska karaktär. I svenska skolor lär sig eleverna att en demokrati förutsätter pluralism. Jag är säker på att Alf Svensson aldrig medvetet skulle motsätta sig en sådan grundläggande princip.

I oktober 2010 antog Israel en lag som kräver att nya medborgare skall avlägga en lojalitetsed till staten som “judisk, sionistisk och demokratisk”. Det innebär att “demokratin” bara avser judiska medborgare och inte de palestinska medborgare som utgör cirka 20 procent av befolkningen. De nya medborgarna skall alltså förbinda sig att inte verka för att Israel skall bli en stat med lika rättigheter för all sina medborgare – oavsett religiös, etnisk, eller politisk uppfattning.

Den israeliska journalisten Gideon Levy, skribent för Haaretz, konstaterade att Israel nu officiellt är ett “etnokratiskt, teokratiskt, nationalistiskt och rasistiskt land” och jämför med Saudiarabien (“The Jewish Republic of Israel”, Haaretz.com). Lagen om en lojalitetsed, som torde vara unik, är en förstärkning av 1992 års beslut att Israel skall betraktas som en judisk stat (Basic Law: Human Dignity and Liberty, knesset.gov.il). Det är dessa lagar som utgör grundbulten i den judiska statens apartheidsystem.

En konsekvens av dessa lagar är att judar utanför Israel omedelbart kan invandra och bli fullgoda israeliska medborgare, medan de cirka 800 000 fördrivna palestinier förvägras att återvända till sina hem – i strid med folkrätten. I Israel tillåts inte heller judar att gifta sig med icke-judar, bara för att nämna några exempel.

Israel är, för att tala med den judiske historikern Baruch Kimmerlings ord, en “Herrenvolk democracy”, där endast den dominerande gruppen åtnjuter fullständiga rättigheter. Låt oss hoppas att Alf Svensson bara är dåligt påläst.


Publicerad i Tiningen Kulturen den 9 september 2011