Långt ifrån Tahrir | Idris F. Brusi

Långt ifrån Tahrir: “Allt vi vill är att få jobb”

Reseberättelse från södra Egypten
Av Idris Fredrik Brusi

Egypten har säkert flera saker gemensamt med Sverige, men det som slår mig är den geografiska likheten. Nu reagerar säkert någon och tror att jag fallit och slagit i huvudet, så låt mig förklara hur jag menar. Egypten, precis som Sverige är ett avlångt land i med att över nittio procent av befolkningen trängs längs den livsviktiga vattenkällan Nilen. Det gör att även om Egypten på en politisk karta är relativt rektangulärt så är det belfolkningsmässigt avlångt längs en nord-sydlig axel. Precis som Sverige är centrerat kring Stockholm är Egypten centrerat kring Kairo.

Den mest eftersatta delen av Egypten är den södra delen, det vill mena, den del av landet som befinner sig längst bort från huvudstaden, provinserna Assiyut, Qena och Aswan är utanför sina residensstäder i mycket fortfarande dammiga byar som hankar sig fram i en agrar ekonomi, med bristfällig eller helt frånvarande skolgång, hög analfabetism, hälsoproblem och andra fattigdomsrelaterade faktorer.

Mitt akademiska intresse har länge varit Egypten, ett land som i vissa delar lett Arabvärlden in i moderniteten samtidigt som det fortfarande är bärare av äldre Muslimsk och Kristen kultur och tradition. Det har resulterat i ett spännande samhälle där gatan kan delas av en lattedrickande välbärgad medelklass med wifi och de mest exklusiva designerkläderna och en uppenbart egendomslös bonde som säljer handplockad mynta för femtio öre stycket. Det är en gata där den ene läser internationella börsnotiser på en iPad och den andre memorerat det episka poemet al-hilaliyya som kan ta en hel dag att recitera.

Efter den Egyptiska revolutionen, som på många sätt kan beskrivas som en revolution som framförallt tillhörde den unga urbana välutbildade medelklassen som ägde medlen att se sin egen marginalisering i Mubaraks Egypten, så blev jag intresserad av att ta reda på hur den unga rurala befolkningen upplevde förändringen. Jag påbörjade ett tvåårigt fältarbete i byn el-Gurna (al-Qurna) utanför staden Luxor i södra Egypten.

Jag förstod snabbt att en stor del av befolkningen i Gurna hade arbetat inom turistnäringen och därför drabbats av den massarbetslöshet som följde på att revolutionen skrämde iväg all turism. När jag anlände i September 2012 hade turismen ännu inte återhämtat sig och många hankade sig fram som daglönare.

Den övergripande känslan många förmedlar är att man är i väntans tider. När turisterna kommer tillbaka blir det bra. Inte en obegriplig tanke då ca trettio procent av Egyptens BNP kom ifrån turistnäringen före revolutionen. I vissa orter, som Luxor, var den sannolikt ännu högre.

Som B, en chaufför jag talade med under en resa mellan två byar. Jag frågade honom vad han trodde om den nya politiska ledningen i landet och han svarade att han inte bryr sig om presidenten är kristen eller muslim, liberal eller från brödraskapet. Allt vi vill, sade han med eftertryck, är att jobba. Vi vill ha arbete!

Jag frågade om han inte höll med dem politiska partier som beskrivit Egyptens problem som att religionen fått en allt för undantryckt roll i konstitutionen. B, verkade inte förstå vad jag menade med det utan sade lite förbryllat att folket här i trakten redan är goda muslimer.

Detta är en ögonblicksbild från mitt fältarbete som föreslår att Egypten är en mångfasetterat land. Stad och landsbygd skiljer sig åt på många sätt och det som är en problembeskrivning i staden (Kairo) är inte nödvändigtvis en bild som delas av människorna på landsbygden. I lokalt språkbruk betyder Masr inte Egypten som nation utan staden Kairo och sina egna byar refererar man till som Baladna, vårat land.

Jag vet inte i skrivande stund vad jag i slutändan kommer att kunna dra för slutsatser av mitt fältarbete i Egypten, men jag vet att det att bilden av vad revolutionen förde med sig skiljer sig mellan stad och landsbygd såväl som i de olika sociala klasserna. Vad jag nu fokuserar på är att försöka ta reda på hur de unga runt Gurna upplever sig själva och sin plats i det nya Egypten.

Fredrik Brusi
Al-Gurna 2012-11-11


Från vision.se
Fredrik Brusi är student och medlem i Vision. Med bidrag från Visions internationella stipendium tillbringade han en längre tid i Egypten för att göra ett fältarbete i byn el-Gurna utanför staden Luxor.