Juha: Guds rättvisa – och människans

Guds sätt och människors sätt

En dag kom fyra pojkar till Hojja Nasruddin med en påse valnötter.
– Hojja, kan du hjälpa oss fördela dessa valnötter?
Hojjan frågade:
– Vill ni ha det på Guds sätt eller på människors?
– På Guds sätt, svarade barnen.
Hojjan tog påsen och gav två fulla händer med nötter till en pojke, en handfull till en annan, två nötter till den tredje, och ingenting alls till den fjärde.
– Vad är detta för fördelning? frågade barnen förvånat.
– Det är Guds sätt, svarade Hojja Nasruddin. Han ger mycket till en del, lite till andra, och några får ingenting. Hade ni bett mig att göra det på människors vis hade jag gett lika mycket till var och en.

Ur: “Nasreddin Hodja”, en samling historier om Nasruddin (Juha)
Sammanställd av Alpay Kabacali
Illustrerad av Fatih M. Durmus
Utgiven av NET.
Hämntat från: http://u.cs.biu.ac.il/~schiff/Net/front.html