Lärjungar | Sh. M. Yaqoubi

Om lärjungar

av Sheikh Muhammad Al-Yaqoubi
Översättning: li/bmk

Vår mästare Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir Jilani tillfrågades med förundran: “Dina lärljungar är inte alla likadana – somliga är goda och andra är dåliga!”
Han svarade: “De goda är till för oss, och vi är till för de dåliga”, dvs. att vi drar nytta av de goda lärjungarna och de dåliga drar nytta av oss.

Det innebär att de goda, som är redo för de gudomliga skatterna, tar ifrån oss och fyller sina kärl. Allahs vänner letar efter arvtagare såsom en person som äger en juvel letar efter ett säkert kassaskåp till den. De dåliga lärljungarna å andra sidan, är här för att vi ska tömma deras kärl på all smuts, som de inte själv kan göra sig av med. Vi tar något ifrån dessa, medan vi ger något till de förra.

Eller uttryckt på ett annt sät: Människor med dåligt beteende ansluter sig till sufi-vägen och följer sheikher för att finna sätt att ångra sig och bli av med sina synder och dåliga vanor. Goda människor ansluter sig till sufi-vägen i avsikt att nå högre andliga tillstånd och få ma’rifa. Därför bör ingen klaga om de ser bröder och systrar bete sig illa mot varandra eller t.o.m i Sheikhens närvaro. Om de inte gör fel kan de inte bli rättade. De är i vårt sällskap för att vi ska kunna hjälpa dem. På samma vis bör goda murider inte klaga över andra muriders dåliga uppförande. De ska istället hjälpa dem att bli bättre.

Vilken otrolig källa till visdom är inte Sayyduna Sheikh Abdul Qadir – må Allah låta oss dra nytta av honom och hans arbete!


Källa:
Engelsk text: http://www.facebook.com/shaykhabulhuda/posts/10150645195257580
Svensk text: http://islam.nur.nu/viewtopic.php?f=270&t=3506&p=4925


Sökord: tawba