Kort om Birkas historia

Birkas historia

Birka – dagens Björkö i Mälaren – var under tidig medeltid en viktig handelsplats utmed norra Sidenvägen. Där fraktades silver, siden och andra dyrbara handelsvaror från öster.

Vägen gick från Miklagård (dagens Istanbul) över Volga och Östersjön till norra Europa. Denna handelsled hade sin blomstringstid under 200 år ca 770 – 970.

Namnet Birka kommer från khazarisk turkiska och betyder ungefär “boplats på stranden för gemensam handel”.

Arkeologiska fynd på Birka innehåller bl.a. turkiska klädedräkter, vapen och arabiska silvermynt, dirham, präglade med Allah’s namn av kalifatet i det abassidiska Bagdad.

Trafiken gick också i andra riktningen. Flera runstenar i Mälardalen vittnar om Ingmar och hans män som for i österled för att söka rikedom i Särkland (Saracenernas land. dvs. det abbasidiska Kalifatet) men aldrig återvände.

Inskriptionen på den
berömda Gripholmsstenen
lyder:

“De foro manligen fjärran
efter guld österut
och gåvo örnen föda.
De dogo söderut i Särkland.”Källa: http://birka.st