Minne av Mohammed Knut Bernström

Av AC Nilsson

Vi är många som har ljusa minnen av broder Muhammed Knut Bernström. Han besökte Sverige med jämna mellanrum och han deltog gärna vid olika sammankomster. Han var en klok, vänlig och anspråkslös man, en fadersgestalt i vars sällskap man kände sig trygg och väl till mods. Han undanhöll inte sin åsikt eller det han höll för sant, men hans välvilliga väsen sårade aldrig.

Bland mina minnen minns jag särskilt ett då jag beklagade att jag hade kommit till Islam så sent i livet. Då påminde han om att ordet ”om” inte borde användas i ett sådant sammanhang och att Profeten, må Gud välsigna honom och ge honom frid, istället rekommenderat oss att säga: ”Gud har bestämt det, och han har gjort som Han ville.” (Muslim)

Broder Muhammed Knut var heller ingen ungdom då Gud bestämde honom för Islam, och generationer av framtida svenskar ska, in sha Allah, minnas honom med tacksamhet för att han tog vara på sina år som muslim och sent i livet utförde det intellektuella storverket att tolka Koranen till svenska.

Så här skriver han i ett brev: ”Jag har ett sådant emotionellt, ja, ”varmt” förhållande till min religion, i tillägg till det intellektuella elementet, och så tror jag att det ska vara: en fast övertygelse om att här finns sanningen, genomträngd av värme och tacksamhet över att ha fått ”komma i hamn efter en lång och äventyrlig seglats”.

Vi ber och hoppas att vår broder ska få komma till den bästa av hamnar, amin.

[wpspoiler name=”Mohammed Knut Bernström – Biografisk not” closebtn=”Stäng”]

Biografisk not
Från http://sv.wikipedia.org

Mohammed Knut Bernström, född 22 oktober 1919 i Saltsjöbaden, död 21 oktober 2009, var en svensk diplomat och koranöversättare.

Bernström tjänstgjorde på Utrikesdepartementet i 40 år och verkade i Spanien, Frankrike, Sovjetunionen, USA, Brasilien, Colombia, Venezuela samt Marocko. Han var ambassadör i Caracas 1963-1969, Madrid 1973-1976 och Rabat 1976-1983.

Bernström gick i pension på egen begäran 1983 av hälsoskäl. Han konverterade till islam 1986 och tog samtidigt förnamnet Mohammed. Bernström utgav en kommenterad översättning av Koranen till modern svenska under namnet Koranens budskap (Proprius förlag, 1998). Denna tolkning har erhållit officiellt godkännande från det anrika al-Azhar-universitetets islamiska forskningsinstitution. Bernström har vid sidan av tolkningen kommentarer, den arabiska originalskriften samt varje suras (kapitels) förhistoria. Efter denna utgåva har Bernström fortsatt sitt arbete med översättning av haditherna. Bernström var länge bosatt i Marocko.

[/wpspoiler]


Ur Al-Ghazali-institutets årsskrft Oas 2010