Den sista Skriften | Isak Cirkin

Läs i din Herres namn

av Isak Cirkin

Böcker, ord, meningar, fraser, muntlig tradition
Tolkning, tolkning, tolkning
Kontext och åter kontext
Viskningar, begär, glömska, förvirring, en missad poäng
Listan kan göras lång – listan BÖR göras lång

Prisa Den Nåderike som skänkt en sista Skrift
En självmedveten Skrift
En Skrift som presenterar sig
Som definierar sina åhörare
Lär oss Guds tillvägagång – ger oss arketyper

En Skrift som lägger ut ramar för sin tolkning
Som belyser sig själv – är enhetlig

Vars budskap är – “både och”
En Skrift för alla – den simple som för dennes motsats
En Skrift som klargör sin härkomst
Sin förmedling, sin förmedlare – sitt språk
Reciterad i vacker ton

En Skrift som förankrar sig i en tradition
En tradition som ger upprättelse åt de äldre Skrifterna
Liksom upprättelse åt de gågna förmedlarna
Alla – från Adam till Noa till Abraham till Moses till Jesus och Muhammad

“Läs!” – uppmanar den – “Läs i din Herres namn”
Reflektera!

En Skrift som lägger fram argument och slutsatser
Beskyddad till innehåll och mening
Förklarad av förmedlaren och hans närmsta

En Skrift placerad i en nations händer, en balansens nation, universell, skyddad från vantolkning
Och tolkad av den inre kärnans människor – visdomens människor

En Skrift prisad av sina fiender
En förmedlare prisad av sina fiender

“Vi har gjort Koranen lätt att minnas; vem vill
bevara den i minnet och ta lärdom?”


Text: Copyright © Författaren (Mer [medverkande])