Surat al-Fatiha: Dess välsignade namn

Sammanställning och översättning: Abu Hanifa-institutet © 2011.

Sūrah al-Fātiha: En speciell välsignelse från Allah Subhanahu wa táālā

Al-Fatiha eller Öppnandet är namnet på den första surah eller kapitel i den Heliga Qur’anen. Det är det bästa, den utsöka och mäktigaste kapitlet i den Heliga Qur’anen. Vår älskade Profet, Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara över honom) sade att ingen tidigare ummah (religiös gemenskap) har mottagit en så mäktig Surah. Den är mest känd för al-hamd (Prisandet av Allah, subahahu wa taala). Den består av sju verser som är speciellt kopplade till den Heliga Qur’anen, som As-Sab’ al-Mathani eller de sju vanligt förekommande verserna.

Sūrah al-Fātiha är den viktigaste Du’a (åkallelse till Allah subhanahu wa tala) för en muslim. Den reciteras i varje raka i bönen och efter varje bön. Den börjar varje åkallelse som man sedan kan utöka om man så vill. Den påbörjar och även avslutar varje samling som utför dhikr (Åkallelse av Allah subhanahu wa taala) och Mawlid un Nabi (firandet av Profetens Muhammads födelse, må Gud frid och Välsignelser vara över honom). Det är den första Surag som varje muslimer memoriserar. Det är en åkallelse för att läka ens tro, och även för de som reciterar den för att friskna till från deras sjukdom, precis som det sägs i en av haditherna av Profeten Muhammad (Må Allahs frid och välsignelser vara över honom) Allahs Barmhärtighet stiger ned till de som reciterar den och änglarna samlas kring den som reciterar den för att lyssna.

Imam al-Ghazali rahimahullah har rekommenderat att man reciterar den hundra gånger om dagen, det är 21 gånger efter fajr-bönen, 22 gånger efter Duhr-bönen, 23 gånger efter Maghrub-bönen och 10 gånger efter Isha-bönen. Sannerligen är surat al-Fatiha en speciell välsignelse från Allah subhanahu wa taala.

De välsignade namnen av Sūrah al-Fātiḥa
 • Al-Fatiha – Öppnandet
  • Fatihat ul Kitab – Bokens Öppnande
  • Fātihat ul Qur’ān – Qur’anens Öppnande
  • Umm ul Kitāb – Bokens Moder
  • Umm ul Qur’ān – Qur’anens Moder
  • As-sab´ul Mathānī wa’l Qur’ān i’l ’Azīm – De sju vanligt förekommande verserna och den Storslagna Qur’anen
  • Wāfiyah – Komplett, hel.
  • Wāqiyah – Beskydd
  • Kanz – Skatt
  • Kāfiyah – Tillräcklig
  • Al-Asās – Grunden, basen
  • Nūr – Ljus
  • Al-Hamd – Prisandet av Allah
  • Ash-Shukr – Tacksamhet gentemot Allah
  • Al-Hamd ul Ūlā – Det Första och Främsta prisandet av Allah
  • Al-Hamd ul Quswā – Det Yttersta prisandet av Allah
  • Ar-Ruqya – Bönen för att hela sin tro
  • Ash-Shifā’ – Botande och läkande
  • Ash-Shāfiya – Hjälpmedlet, läkemedlet
  • Sūrat us Salāh – Surah som reciteras i den dagliga bönen
  • Sūrat ud Du’ā – Bönens Surah
  • Sūrat ud Du’ā – Sökandets (av Allahs vägledning) Surah
  • Sūrat us Su’āl – Bedjandets Surah
  • Ta’līm ul masalah – Hur man tillber Allah
  • Munājāt – Åkallan till Allah, bön om svar
  • At-Tafwīd – Komplett tillit till Allah
  • Al-Mukāfa’ah – Belöningen från Allah
  • Afdalu suwar il Qur’ān – De bästa Surorna i Qur’anen
  • Akhyaru Sūrah min suwar il Qur’ān – Den utvalda Surahn bland alla Suror i Qur’anen
  • A’zamu Sūrah fi’l Qur’ān – Den mäktigaste Surahn i Qur’anen
  • Al-Minnah – Godhet och Nåd
  • Al-Majziyah – Belöningen från Allah
  • Al-Munjiyah – Frälsningen
  • Sūrah ath-Thaqalayn – Surahn för både människor och jinn
  • Sūrah Majmá’ il Asmā’ – Surahn som samlar alla Allahs namn

  Källa:
  Dessa namn från Surat al-Fatiha har förklarats av As-Sayyid Muhammad Haqqi an-Nazli i Khazinat ul Asrar al-Kubra wa Jalilat ul Adkhar (Skatten med mäktiga andliga mysterium och sublima åkallelser av Allah) Dar ul Kitab al-Arabi, Beirut, 1349 A.H. Sid. 112-117. Hans främsta källa är Hadith Sharif, de välsignade uttalandena av vår älskade Profet Muhammad (Må Allahs Frid och Välsignelser vara över honom)


  Illustration: Kalligrafi i Diwani stil av den lybiske kalligrafen Muhammad Qadri Al-Khuja