Vad man säger medan man gör Wudu

Du´a medan man gör Wudu

Sammanställt och översatt av bmk

Det är mandub (rekommenderat) att under Wudu’ göra du´a enligt Sunnan från Profetens (salla Allah ´aleihi wa Alihi wa sallam), Sahaba och Salaf. I Imdad al-Fattah ges några exempel:

För varje kroppsdel man tvättar ska man nämna Allah’s Namn (BismiAllah) och säga fraser som t.ex. [1]

…när man sköljer munnen:
“I Allah’s namn – O Allah, hjälp mig att recitera Koranen, att göra dhikr, att tacka och tillbe Dig!”

…när man sköljder näsan:
“I Allah’s namn – O Allah, låt mig få känna Pradisets doft, och låt mig slippa Helvetets stank.”

…när man tvättar ansiktet:
“I Allah’s namn – O Allah, gör mitt ansikte vitt den Dag då somliga ansikten kommer att bli vita, och somliga ansikten svarata!”

…när man tvättar höger hand:
“I Allah’s namn – O Allah, ge mig min bok (där mina gärningar skrivits ned) i höger hand, och gör räkenskapen lätt för mig!”

…när man tvättar vänster hand:
“I Allah’s namn – O Allah, ge mig inte min bok i vänster hand, och inte bakom ryggen!”

…när man stryker med våt hand över hjässan:
“I Allah’s namn – O Allah, skugga mig under Din Tron den Dag dä ingen annan skugga gives utom Din Trons skugga!”

…när man stryker med våt hand över öronen:
“I Allah’s namn – O Allah, låt mig höra till dem som hör Uttalandet (av Koranen) och följer det bästa därav!”

…när man stryker med våt hand över nacken:
“I Allah’s namn – O Allah, befria min nacke från eldens slaveri!”

…när man tvättar höger fot:
“I Allah’s namn – O Allah, håll min fot fast och säkert på Sirat den Dag då fötterna slinter!”

…när man tvättar vänster fot:
“I Allah’s namn – O Allah, gör så att mina synder förlåts, och mina ansträngningar belönas, och min handel inte går omintet!”

[1] Not: Detta förutsätter att man gör wudu’ i på ett ställe som är rent (alltså inte på toaletten). Om wudu’-platsen inte är ren, bör man inte nämna Allah’s Namn. Man kan då istället kalla dessa du´a i minnet utan att man uttalar dem.


Källa: Ur “Imdad al-Fattah” av Imam Abul Ikhlas Hasan ibn `Ammar al-Shurunbulali, som citerar dessa du´a ur boken “al-TawDiH“, en kommnentar till inledningen av den store Hanafi Faqihn Abu al-Layths bok
Svensk text: Från hanafi.se
Illustration: Tvagningsfontänen i stora moskén i Touba, Senegal (länk)


Illustration: Kakel vid tvagningsfontänen i Hassan den II-moskén i Casablanca, Marokko (länk)