Ship to Gaza | M. Khalil

Brott mot folkrätten att angripa Ship to Gaza

Av Mohammad Khalil


Vad som skulle bli en hedersvärd hjälpinsats för att mildra lidandet för de belägrade palestinierna i Gazaremsan slutade med ett blodbad. Fartygskonvojen med hundratals aktivister ombord, bland dem svenska författare och politiker, bordades av israeliska soldater på internationellt vatten på väg mot Gaza.


Det israeliska angreppet mot konvojen lämnade omvärlden i chock. Källor från den israeliska militären hävdar att totalt 9 aktivister dödats och att ungefär 20 personer skadats.[1] Rapporter från Turkiet talar om siffror på upp emot 20 dödade. Bekräftade siffror lär släppas under de kommande dagarna.

Bakgrunden till hjälpinsatsen grundar sig i Israels blockad mot Gazaremsan. Blockaden har klassats som illegal av världens mest ansedda människorättsorganisationer, Amnesty International och Human Rights Watch.[2][3] Richard Falk, FN:s utredare för mänskliga rättigheter, kallade även blockaden för “ett brott mot mänskligheten”.[4]

FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade under mars 2010 igenom en resolution som krävde att den illegala blockaden hävs.[5] Under den israeliska militära offensiven mot Gazaremsan, som av Richard Goldstone kallades för en attack i syfte att “förnedra och terrorisera” den palestinska befolkningen, släppte FN:s säkerhetsråd en resolution med samma krav.[6][7]

Ship to Gaza syftade därför till att försöka implementera vad världssamfundet borde ha gjort för längesedan; Att bryta den illegala blockaden mot Gaza.[8]

Israel valde istället för att tillåta fartygskonvojen att anlända till Gaza att angripa den på internationellt vatten. Angreppet kallades av Bo Johnson Theutenberg, professor i folkrätt och UD:s tidigare folkrättsexpert, för ett “glasklart brott mot folkrätten”. Theutenberg poängterar att Israel inte kan hävda att de agerade i självförsvar vad gäller sammandrabbningarna som utbröt i samband med bordandet av fartygen eftersom “de israeliska soldaterna hade inget att göra där, på öppet hav.”[9][10]

Ove Bring, professor i internationell rätt, bekräftar Theutenbergs slutsatser och skriver i en artikel på Svenska dagbladet att, “Israel har rätt att på sitt eget territorialhav stoppa de fartyg man anser sig behöva stoppa, men har inte rätt att lägga ut egna säkerhetszoner på internationellt vatten och göra militära ingripanden där. Detta är emellertid just vad som skett – i strid med gällande regler om fritt hav.”[11]

Det är mot bakgrund av ovan anförda rön som undertecknad anser att den behandling som Ship to Gaza tvingats utstå av israelisk militär är ett tydligt brott mot folkrätten. Jag vill även ställa mig i ledet bakom världssamfundets krav att häva den illegala blockaden mot Gazaremsan.

Noter

[1] http://www.reuters.com/article/idUSTRE64T21820100531
[2] http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_EN.pdf
[3] http://www.hrw.org/en/news/2009/02/28/israelgaza-donors-should
[4] http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm
[5] http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/E7C8836878A224F3852576F0
[6] http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HR
[7] http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9567.doc.htm
[8] http://www.expressen.se/debatt/1.2004406/ship-to-gaza-samarbeta
[9] http://www.bt.se/nyheter/folkrattsexperter-brott-mot-folkratten(1949
[10] http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7218618.ab
[11] http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/israel-har-inte-ratt-ingripa-m

Mohammad Khalil


Publicerad i Newsmill 2010-06-01
Foto: Från shiptogaza.se blddarkiv