Qadi ´Iyad: Om kärleken till Profeten (1,2)

Om nödvändigheten av och belöningen för att älska Profeten

Må Allah välsigna honom och sända honom fred
Ur: Qadi ‘Iyad: Al-Shifa, Del 2 Kapitel 2 Avsnitt 1-2
Översatt av bmk

Säg: “Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.”

Allah den Upphöjde säger:
«Säg: om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och det ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de ska förbli osålda och era ombonade hem – [om allt detta] står ert hjärta närmare än Allah och Hans Sändbud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Allah ger Sin vilja tillkänna; Allah vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad.» (9:24)

Detta är en uppmaning och samtidigt ett bevis för att man bör älska Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom). Det visar vilken oerhört stort skyldighet vi har gentemot honom – det är hans rätt.

Allah den Upphöjde förebrår dem som älskar sin egendom, sin familj och sina barn mer än Allah och Hans Sändebud och varnar dem med orden: “Vänta då till dess Allah ger Sin vilja tillkänna.” Sedan påminner Han dem om folk som felat i detta avseende och låter dem veta att de tillhör de vilsegångna, som inte vägleds av Allah den Upphöjde.

1. Om nödvändigheten att älska honom

Allahs välsignelser och fred vare med honom

Enligt en hadith som går tillbaka till Anas (må Allah vara nöjd med honom) sade Allahs Sändebud (Allahs välsignelser och fred vare med honom):
“Ingen av er tror förrän jag står honom närmare än hans barn, hans far och alla andra människor.” [1]

Något liknande har rapporterats från Abu Hurayrah (må Allah vara nöjd med honom).
Anas berättar att Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) sade:
“Den som tar sin tillflykt till (följande) tre ting får erfara trons sötma: att älska Allah och Hans Sändebud mer än allt annat; att älska någon enbart för Allahs skull; och att tanken på att återvända till kufr är en lika (förhatlig) som att bli kastad i elden.” [2]

´Umar ibn al-Khattab (må Allah var nöjd med honom) berättar att han sade till Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom):
“Jag älskar dig mer än allt annat utom själen i mitt bröst [3].”
Profeten svarade: “Ingen av er tror förrän han älskar mig mer än sig själv.”
´Umar sade: “Jag svär vid Den som nedsänt Boken till dig att jag älskar dig mer än själen i mitt bröst.”
Profeten sade: “Nu, ´Umar!” [4]

Sahl sade:
“Den som inte under alla omständigheter ser Sändebudet som sin överordnade och sig själv som hans egendom kommer inte att erfara sunnans sötma., eftersom Profeten, Allahs välsignelser och fred vare med honom, sagt: ‘Ingen av er tror förrän han älskar mig mer än sig själv.’ ”

2. Om belöningen för att älska Profeten

Allahs välsignelser och fred vare med honom

Enligt en hadith som går tillbaka till Anas (må Allah vara nöjd med honom) kom en man till Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) och frågade:
“När kommer den Yttersta Tiden, o Allahs Sändebud?”
(Profeten, Allahs välsignelser och fred vare med honom) svarade: “Vad har du förberett för den?”
(Mannen) sade: “Jag har inte förberett mig med så mycket bön, fasta eller välgörenhet, men jag älskar Allah och Hans Sändebud.”
Profeten sade: “Du kommer att vara hos den du älskar.” [5]

Safwan ibn Qudama sade:
“Jag gjorde hijrah till Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) och gick fram till honom och sade: ‘Allahs Sändebud, räck mig handen, jag skall svära dig trohet.’ Han räckte mig handen och jag sade: ‘O Allahs Sändebud, jag älskar dig.’ Han sade: ‘En människa kommer att vara hos den hon älskar.’ ” [6]

Detta uttalande av Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) citeras även av ´AbdAllah ibn Mas´ud, Abu Musa (al-Ash´ari) och Anas. Abu Dharr sade också något med samma innebörd.

Enligt ´Ali tog Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) Hasan och Husseyn vid handen och sade:
“Den som älskar mig och älskar dessa båda och deras far och mor kommer att vara hos mig och få del av min rang på Uppståndelsens Dag.”[7]

Det berättas att en man kom till Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) och sade:

“Allahs Sändebud, jag älskar dig mer än min familj och mina ägodelar. Jag tänker på dig och väntar otåligt på att få komma och se dig. Jag tänker på att jag kommer att dö och att du kommer att dö och när du går in Paradiset vet jag att du kommer du att upphöjas bland Profeterna. Om jag kommer dit kommer jag inte att se dig.” Då uppenbarade Allah den Upphöjde:

«De som lyder Allah och Sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Allah välsignar med sina gåvor – profeterna och de sannfärdiga, martyrerna och de rättfärdiga – vilken ädel skara de är!» (4:69)

Profeten kallade till sig mannen och läste upp den för honom. [8]

Enligt en annan hadith fanns en man hos Profeten (Allahs välsignelser och fred vare med honom) som oavbrutet betraktade honom. Profeten frågade: ‘Hur är det fatt?’ Han svarade: Må min far och mor tjäna dig som lösen! Jag gläder mig åt att se på dig. På Uppståndelsens Dag kommer Allah att upphöja dig eftersom Han skattar dig så högt.’ ” Då nedsände Allah ovannämnda ayah.

I en hadith av Anas (må Allah vara nöjd med honom) (sade Profeten):
“Den som älskar mig kommer att vara med mig i Paradiset.”[9]


[1] Al-Bukhari, Muslim och An-Nasa´i
[2] Al-Bukhari och Muslim
[3] Ordagrant: mellan mina två sidor
[4] Al-Bukhari
[5] Al-Bukhari
[6] At-Tirmidhi och An-Nasa´i
[7] At-Tirmidhi
[8] At-Tabarani
[9] Al-Isfahani

Svensk text: bmk © 2001


[wpspoiler name=”Arabisk text | بالعربة “]

الباب الثاني
في لزوم محبته صلى الله عليه و سلم

قال الله تعالى : قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين [ سورة التوبة / 9 ، الآية : 24 ] .

فكفى بهذا حضاً و تنبيهاً و دلالة و حجة على إلزام محبته ، و وجوب فرضها ، و عظم خطرها ، و استحاقه لها صلى الله عليه و سلم ، إذ قرع تعالى من كان ماله و أهله و ولده أحب إليه من الله و رسوله ، و أوعدهم بقوله تعالى : فتربصوا حتى يأتي الله بأمره [ سورة التوبة / 9 ، الآية : 24 ] .

ثم فسقهم بتمام الآية ، و أعلمهم أنهم ممن ضل و لم يهده الله .

حدثنا أبو علي الغساني الحافظ فيما أجازنيه ، و هو مما قرأته على غير واحد ، قال : حدثنا سراج بن عبد الله القاضي ، حدثنا أبو محمد الأصيلي تعالى حدثنا المروزي ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا يعقوب بن أبراهيم ، حدثنا ابن علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس رضي الله عنه ـ أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده و والده و الناس أجمعين . و عن أبي هريرة نحوه .

و عن أنس ، عنه صلى الله عليه و سلم : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . و أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، و أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار .

و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه و سلم : لأنت أحب إلي من شيء إلا نفسي التي بين جنبي .

فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه .

فقال عمر : و الذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي .

فقال النبي صلى الله عليه و سلم : الآن يا عمر .

قال سهل : من لم ير ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال ، و يرى نفسه في ملكه صلى الله عليه و سلم لا يذوق حلاوة سنته ، لأن النبي صالى الله عليه و سلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه .

حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءتي عليه ، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد ، حدثنا أبو الحسن علي بن خلف ، حدثنا أبو زيد المروزي ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا محمد بن إسماعيل ، حدثنا عبد الله ، حدثنا أبي ، حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أنس رضي الله عنه -أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : متى الساعة يا رسول الله ؟ قال : ما أعددت لها ؟ قال : ما أعددت لها من كثير صلاة و لا صوم و لا صدقة ، و لكني أحب الله و رسوله . قال : أنت مع من أحببت .

و عن صفوان بن قدامة : هاجرت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأتيته ، فقلت : يا رسول الله ، ناولني يدك أبايعك . فناولني يده ، فقلت يا رسول الله ، إني أحبك . قال : المرء مع من أحب .
وروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه و سلم عبد الله بن مسعود تعالى و أبو موسى ، و أنس ، و عن أبي ذر بمعناه .

و عن علي أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذ بيد حسن و حسين ، فقال : من أحبني و أحب هذين و أباهما و أمهما كان معي في درجتي يوم القيامة .

وروي أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، لأنت أحب إلي من أهلي و مالي ،

و إني لأذكرك فما أصبرحتى أجيء فأنظر إليك ، و إني ذكرت موتي و موتك تعالى فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين ، و إن دخلتها لا أراك . فأنزل الله تعالى : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فدعا به فقرأها عليه .

وفي حديث آخر : كان رجل عند النبي صلى الله عليه و سلمينظر إليه لا يطرف ، فقال ما بالك ؟ قال : بأبي و أمي ! أتمتع من النظر إليك ، فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله ، فأنزل الله الآية .

و في حديث أنس رضي الله عنه : من أحبني كان معي في الجنة .

[/wpspoiler]

Engelsk översättning av Aisha Bewley

You may also like...