KURSER

Sidi Salahuddin Barakat


Presentation av Sidi Barkat
Lektioner i Fiqh och Aqida ht 2012
Lördag och söndag kl. 19
i Förening Samerkands lokal i Malmö
Adress: Videdals Torg 5

Alla lektioner spelas in och läggs upp på Youtube-kanalerna
Ihsan se och nurdotnu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.