Qutb al-Aqtab: Qasida om Imam al-Shahdili

Visa PDF Ladda ner

Qasida Qutb al-Aqtab

till ära av Sayyidi al-Imam Abul Hasan al-Shadhili
av Sheikh Muhammad al-Ya`qubi
framförd av Ustadh Mahmud Ghafir och hans Ensemble

Denna qasida skrevs av Sheikh Muhammad Abul Huda al-Ya`qubi al-Hasani – hafizhahu Allah – på vägen till Humeythira, där han läste upp den inför Imam Abul Hasan al-Shadhili den 14 augusti 2004 (27 Jumada al-thani 1425 H).

Qutb al-aqtab (helgonens helgon) genom tiderna
är Abul Hasan al-Shadhiliy
Ett hav av andliga skatter, vägledningens imam –
(att överlämna) själen åt honom är det lägsta priset.

Han ledde vägen till Mästaren, och steg
i dygd till de högsta höjderna
och han kom i denna kunskap med något
som överstiger dess mest ärorika grenar.

Hans mål är kunskap om Allah –
följ honom på den vägen
Hans medel är Allah’s Sändebud –
ös ur hans sunnah.

Den grund hans väg är byggd på
är hjärtats renande från sjukdomar.
Färdas (längs den vägen) med (Allah’s) Enda namn
o sufi, och sök bistånd hos den Sanne (al-Haqq).

Avlägsna dig från allt skapat och bli till intet, ty
endast den fortlever som förintats i Honom
Och gå in genom det fördoldas dörr och be
om vad du vill, men bevara hemligheterna.

Drick ur (den andliga) kunskapens bägare, känn smaken
av Tawhid – och upphör att vara.
Var trofast i kärlek till Allah’s män,
och till ledaren över dem alla: Abul Hasan.

Stå (väntande) vid de rena trösklarna
om du kommer till Humaythara, som är ditt hem,
stanna vid `Aydhab och sänk ned ansiktet i jorden,
och lämna din själ som pant i (hans) grav.

Tacka Allah och sänd välsignelser över
TaHa i enskildhet och offentlighet
och över hela hans familj,
min vän, sänd fred över dem och ödmjuka dig.

Al-Ya`qubi’s son kom utan
anspråk, klädd i gravskrud –
O min Mästare, omfatta honom,
och oss alla, i Din välvilja.


Text: Från damas.st | damas.nur.nu
Youtube: sacredknowlegdemedai / nur.nu


2 Responses

  1. 9 November 2014

    […] 4. Qutb al-Aqtab: Qasida till Imam AbulHasan al-Shadhili’s ära med svensk översättning http://rahma.se/22061/ […]