Baba Ömers rädsla för rikedom


- Far har du någonsin blivit rädd för något?
- Min enda rädsla har varit att bli förtrollad av denna välrdens rikedomar....