SKT Welfare: Hjälp som når fram

Krisen i Syrien fortsätter…

Ända sedan början på den syriska krisen har SKT Welfare åtagit sig uppgiften att leverera bistånd till Syrien och de syriska flyktinglägren i Turkiet och Jordanien – och de har utfört ett omfattande arbete för utatta människor. I takt med att den humanitära krisen fortsätter, flödar det in statistik från olika internationella stöd- och människorättsorganisationer. Den senaste och mest chockerande rapporten kom från FN, som nyligen tillkännagav sin hittills största vädjan till världen: De ber om 5 miljoner dollar för humanitärt bistånd till Syrien.

 • FN uppskattar att fler än 10 miljoner syrier (halva befolkningen!) kommer att vara i behov av hjälp i slutet av 2013.
 • Enligt FN:s barnfond Unicef behöver så många som 4 miljoner barn akut humanitärt stöd.

Chockerande statistik:

  • – 100.000 döda – siffran accelererar snabbt.
  • – En av tre eller fyra personer som dör har rapporterats vara ett barn
  • – 4.3 miljoner internflyktingar
  • – 1.5 miljon flyktingar i grannländerna, ungefär tre fjärdedelar är kvinnor och barn
  • – Stor risk för sjukdom på grund av allvarliga skador på vatten-och avloppssystem
  • – Ca. 75% av landet har starkt begränsad tillgång till vattten
  • – Störningar i sjukvården: 57% av de offentliga sjukhusen har skadats, varav 37% är ur tjänst och 20% delvis skadade.

  SKT WELFARE’S UNIKA STÄLLNING

  SKT är det självklara valet för många som vill hjälpa det syriska folket av flera skäl:

  • – Vi driver en 100% donationspolicy
  • – Allt vårt arbete utförs av erfarna och engagerade volontärer, främst de med yrkesbakgrund. Vi tar fullständigt ansvar i att leverera projekten själva, för snabba och effektiva hjälpinsatser.
  • – Donationerna gör det möjligt för oss att fortsätta vårt självständiga arbete, som är oberoende av externa strömningar.
  • – Vi är inte föremål för någon extern huvudman, intressen eller påtryckningar.
  • – SKT Welfare’s omfattande nätverk av volontärer gör att vi kan vara mycket effektiva i att tillhandahålla stöd till dem som behöver det mest inne Syrien. Vårt bistånd når även de mest utsatta områdena som försummats av andra välgörenhetsorganisationer på grund av restriktioner i åtkomlighet.
  • – Vårt nätverk (varav 50 personer inne i Syrien) är så effektivt att andra välgörenhetsorganisationer har begärt oss att samarbeta med dem i leverenandet av bistånd till syrierna.

  Vi har nu kontor i USA, Jordanien, Turkiet, Sverige och Storbritannien, vilket ger en bred internatonell bas för insamling och biståndsarbete.

  Hur svarar världssamfundet på den humanitära krisen i Syrien?

  Inbördeskriget har gjort det mycket svårt för välgörenhetsorganisationer att verkligen nå fram med hjälp där den mest behövs. Hjälpen till krigets civila offer är inte bara underfinansierad – de flesta internationella organisationerna är dessutom ovilliga – eller oförmögna – att bedriva gränsöverskridande arbete.

  Det grundläggande syftet med allt biståndsarbete är ju att det ska nå fram till målgruppen. Kan man inte det, förblir insatserna verkningslösa. Om biståndet inte når sitt primära mål är det meningslöst – oavsett hur framgångsrikt en välgörenhetsorganisation är i insamlingsarbetet. För givaren är det därför avgörande att man kan ha förtroende för den organisation som tar emot ens donationer klarar av sin uppgift, att man är säker på om att den faktiskt kan fullfölja sitt arbete.

  SKT: Hjälp som når fram

  SKT Welfare har en påvisad erfarenhet av att lyckas nå fram med hjälp till kritiska områden i Syrien. Vi kan därmed ta det fulla ansvaret för vårt biståndsarbete.

  SKT Welfare har ett etablerat nätverk av erfarna volontärer på plats, och därför kan vi garantera att hjälpinsatserna verkligen når de drabbade, och framförallt dem som är i mest trängande behov av hjälp.

  SKT Welfare arbetar inte bara inom de stora flyktinglägren för syrier i landsflykt, utan kan får effektivt fram humanitär hjälp till drabbede även inne i själva Syrien.

  SKT Welfare’s gör biståndsinsatser på flera plan – allt från akutvård och behandling av trauma, till långsiktiga utbildningsprogram.

  SKT Welfare arbetar på flera olika sätt både inne i Syrien och med flyktingar i grannländernas. Följande projekt har genomförts framgångsrikt och tagits väl emot av våra syriska medbröder och medsystrar:

  • – Finansiellt bistånd inne i Syrien
  • – Qah-flyktingläger i Syrien
  • – Vinterprojektet
  • – Barnmjölksprojektet
  • – Osmaniyye-flyktingläger i Turkiet
  • – Ambulansprojektet


  Läs den fullständiga artikeln där SKT’s biståndsprojekt presenteras med siffror på antalet biståndsmottagare här: sktwelfare.org/stand4syria
  Donera: http://skt-sverige.se/donera på Bankgiro nr 196-8155 i Sverige eller direkt på SKT’s hemsida sktwelfare.org/donate
  Läs mer om SKT’s verksamhet på skt-sverige.se  Källa: skt-sverige.se


  Krisen i Syrien fortsätter…

  Ända sedan början på den syriska krisen har SKT Welfare åtagit sig uppgiften att leverera bistånd till Syrien och de syriska flyktinglägren i Turkiet och Jordanien – och de har utfört ett omfattande arbete för utatta människor. I takt med att den humanitära krisen fortsätter, flödar det in statistik från olika internationella stöd- och människorättsorganisationer. Den senaste och mest chockerande rapporten kom från FN, som nyligen tillkännagav sin hittills största vädjan till världen: De ber om 5 miljoner dollar för humanitärt bistånd till Syrien.

  • FN uppskattar att fler än 10 miljoner syrier (halva befolkningen!) kommer att vara i behov av hjälp i slutet av 2013.
  • Enligt FN:s barnfond Unicef behöver så många som 4 miljoner barn akut humanitärt stöd.

  Chockerande statistik:

   • – 100.000 döda – siffran accelererar snabbt.
   • – En av tre eller fyra personer som dör har rapporterats vara ett barn
   • – 4.3 miljoner internflyktingar
   • – 1.5 miljon flyktingar i grannländerna, ungefär tre fjärdedelar är kvinnor och barn
   • – Stor risk för sjukdom på grund av allvarliga skador på vatten-och avloppssystem
   • – Ca. 75% av landet har starkt begränsad tillgång till vattten
   • – Störningar i sjukvården: 57% av de offentliga sjukhusen har skadats, varav 37% är ur tjänst och 20% delvis skadade.

   SKT WELFARE’S UNIKA STÄLLNING

   SKT är det självklara valet för många som vill hjälpa det syriska folket av flera skäl:

   • – Vi driver en 100% donationspolicy
   • – Allt vårt arbete utförs av erfarna och engagerade volontärer, främst de med yrkesbakgrund. Vi tar fullständigt ansvar i att leverera projekten själva, för snabba och effektiva hjälpinsatser.
   • – Donationerna gör det möjligt för oss att fortsätta vårt självständiga arbete, som är oberoende av externa strömningar.
   • – Vi är inte föremål för någon extern huvudman, intressen eller påtryckningar.
   • – SKT Welfare’s omfattande nätverk av volontärer gör att vi kan vara mycket effektiva i att tillhandahålla stöd till dem som behöver det mest inne Syrien. Vårt bistånd når även de mest utsatta områdena som försummats av andra välgörenhetsorganisationer på grund av restriktioner i åtkomlighet.
   • – Vårt nätverk (varav 50 personer inne i Syrien) är så effektivt att andra välgörenhetsorganisationer har begärt oss att samarbeta med dem i leverenandet av bistånd till syrierna.

   Vi har nu kontor i USA, Jordanien, Turkiet, Sverige och Storbritannien, vilket ger en bred internatonell bas för insamling och biståndsarbete.

   Hur svarar världssamfundet på den humanitära krisen i Syrien?

   Inbördeskriget har gjort det mycket svårt för välgörenhetsorganisationer att verkligen nå fram med hjälp där den mest behövs. Hjälpen till krigets civila offer är inte bara underfinansierad – de flesta internationella organisationerna är dessutom ovilliga – eller oförmögna – att bedriva gränsöverskridande arbete.

   Det grundläggande syftet med allt biståndsarbete är ju att det ska nå fram till målgruppen. Kan man inte det, förblir insatserna verkningslösa. Om biståndet inte når sitt primära mål är det meningslöst – oavsett hur framgångsrikt en välgörenhetsorganisation är i insamlingsarbetet. För givaren är det därför avgörande att man kan ha förtroende för den organisation som tar emot ens donationer klarar av sin uppgift, att man är säker på om att den faktiskt kan fullfölja sitt arbete.

   SKT Welfares respons på krisen:

   SKT Welfare har en påvisad erfarenhet av att lyckas nå fram med hjälp till kritiska områden i Syrien. Vi kan därmed ta det fulla ansvaret för vårt biståndsarbete.

   SKT Welfare har ett etablerat nätverk av erfarna volontärer på plats, och därför kan vi garantera att hjälpinsatserna verkligen når de drabbade, och framförallt dem som är i mest trängande behov av hjälp.

   SKT Welfare arbetar inte bara inom de stora flyktinglägren för syrier i landsflykt, utan kan får effektivt fram humanitär hjälp till drabbede även inne i själva Syrien.

   SKT Welfare’s gör biståndsinsatser på flera plan – allt från akutvård och behandling av trauma, till långsiktiga utbildningsprogram.

   SKT Welfare arbeta på flera olika sätt både inne i Syrien och med flyktingar i grannländernas. Följande projekt har genomförts framgångsrikt och tagits väl emot av våra syriska medbröder och medsystrar:

   • – Finansiellt bistånd inne i Syrien
   • – Qah-flyktingläger i Syrien
   • – Vinterprojektet
   • – Barnmjölksprojektet
   • – Osmaniyye-flyktingläger i Turkiet
   • – Ambulansprojektet

   Läs den fullständiga artikeln där SKT’s biståndsprojekt presenteras med siffror på antalet biståndsmottagare här: sktwelfare.org/stand4syria
   Donera: http://skt-sverige.se/donera på Bankgiro nr 196-8155 i Sverige eller direkt på SKT’s hemsida sktwelfare.org/donate
   Läs mer om SKT’s verksamhet på skt-sverige.se