SKT Välgörenhetsprojekt

SKT – Aktuella projekt: Syrien, Marokko, Pakistan, UK

Förutom Syrien-projektet driver SKT-Welfare även andra internationella projekt i samhällen runt om i världen som är behov av lindring i form av humanitärt stöd. I dagsläget leder SKT-Welfare tre projekt – varav ett på hemmaplan i Storbritannien – vid sidan om det pågående Syrien-projektet. Nedan följer en presentation av de aktuella projekten.

Gatubarnen i Marocko

“SKT-Welfare har valt att arbeta med nogrannt utvalda lokala samarbetspartners, som har årtionden av erfarenhet och expertis i att arbeta med dessa unga människor på de marockanska gatorna.”

Denna förlorade generation av barn har nu i Marocko blivit ett utmärkande kännetecken för det moderna, marockanska dagslivet. Det är unga människor från treårsåldern och uppåt som vandrar längs gatorna, letar i sophögar, tigger för småpengar och sover på gatorna genom de kalla nätterna i Fes, Casablanca, Rabat och varannan stad i Marocko.

Det totala antalet gatubarn i Marocko uppskattas officiellt vara över 30,000*, och enligt Baiti Association uppges 98% av dessa vara beroende av att sniffa lim. Dessa barn blir ofta utsatta för fysiska och sexuella övergrepp.

SKT-Welfare har försett marockanska gatubarn med husrum, mat, kläder och tillgång till utbildning. Detta är ett pågående initiativ med vilken vi ämnar att rehabilitera och återintegrera dessa unga människor in i det marockanska samhället.

Besök projektet på sktwelfare.org: sktwelfare.org/moroccan-street-children
Klicka här för att donera: SKT’s huvudsida | Donera via SKT sverige

Flickskola i Pakistan

“Några av Pakistans mest utsatta kvinnor ges möjligheten att erhålla en certifierad utbildning genom en studieplan som lär enda upp till masternivå”

SKT-Welfare har byggt ett profilerat kvinno-lärosäte i Punjab. Denna institution har kapacitet att undervisa upp till 100 föräldralösa barn. Föräldralösa barn från så unga som 8 år kommer att kunna erhålla en gratis utbildning, längs en studieplan som lär upp till masternivå (MA).

Detta projekt är i ett ständigt behov av Era donationer – Med Din hjälp kan SKT-Welfare förändra livet till det bättre för unga kvinnor i Punjab.

Besök projektet på sktwelfare.org: sktwelfare.org/girls-school-in-pakistan
Klicka här för att donera: SKT’s huvudsida | Donera via SKT sverige

Lokala initiativ

Då och då, oftast flera gånger under loppet av året, engagerar sig volontärer runt om i Storbritannien i lokala initiativ för att erbjuda mat till de svältande och hemlösa människorna i landet.

Utöver att ge dessa människor mat, rena kläder och toalettartiklar, ämnar SKT-Welfare också att erbjuda moraliskt stöd till de hemlösa i de brittiska städerna.

SKT-Welfare anser det vara absolut nödvändigt att göra sin bit i omhändertagandet av lokalsamhället samtidigt som man uppfyller sitt huvudsyfte som en internationell hjälporganisation.

Besök projektet på sktwelfare.org: sktwelfare.org/local-community-initiatives
Klicka här för att donera: SKT’s huvudsida | Donera via SKT sverige


Besök de olika projekten på sktwelfare.org: Gatubarnen i Marocko | Flickskola i Punjab | Lokala initiativ
Klicka här för att donera: via SKT’s huvudsida | via SKT Sverige