SKT: Intervju med Shaykha Safia

SKT: En kvinnlig ambulansförare på väg till Syrien

Intervju med Ustadha Safia Shahid
Översatt av md

Den 31 mars 2013 avgick SKT’s andra konvoj med 30 fullt utrustade ambulanser till akut hjälp för krigshärjade områden i Syrien. Här intevjuas Ustadha Safia Shahid, en kvinnlig förare som deltog i konvojen, inför avfärden.

SVENSK TEXT (tryck textsymbolen för att visa svensk text)

[wpspoiler name=”Läs hela intervjun med Ustadha Safia Shahid” ]

Hjälpkonvoj till Syrien – intervju med Ustadha Safia Shahid

26 mars 2013

Salam aleikum, ni lyssnar på Unity FM 93.5 FM, och detta är The Weekly Review Show. Inom kort kommer jag att tala med syster Safia Shahid, som väntar online. Hon är en kvinnlig ambulans förare som ska åka till Syrien. Den här söndagen tror jag, vi kommer att få mer detaljer från henne.Det är ingår i stor konvoj av ambulanser som ska köra genom Europa till Turkiet vid gränsen för att överlämna ambulanserna.

Så, nu välkommnar jag vår första gäst till vårt program. Frid vare med dig syster Safia!

“Och frid vare med er!”

Tack så mycket för att du är med oss syster Safia.

“Tack så mycket för att ni har med mig i ert program.”

Du kommer ursprungligen från Skottland, men du bor i London för tillfället eller hur?

“Ja, det stämmer.”

Berätta lite om dig själv först.

“Alhamduli Allah, jag undervisar genom Scared Knowledge i Birmingham och på andra platser i Sotrbritannien. Jag fick möjligheten, alhamduli Allah, för ca. 10 år sedan, att tillbringa 5 år i det välsignade landet Syrien och studera där.”

Och du är förnärvarande väldigt oroad över det som händer där nu, eller hur?

“Självklart, det oroar mig mycket. Jag har ett starkt band med det syriska folket, jag bodde där i 5 år och jag älskar dem väldigt mycket. Jag känner att det är min skyldighet att hjälpa dem på alla möjliga sätt – och denna konvoj, med Guds vilja, kommer att åka denna söndag tillsammans med min bil, för att hjälpa folket.”

Du kommer själv att köra en utav ambulanserna, stämmer det?

“Ja, jag kommer att köra med min make.”

Det verkar som en lång och tuff resa. Är du förbered?

“Jag hoppas det! Men när jag tänker på svårigheterna som jag kommer att uppleva – det kommer att bli svårt utan tvekan – är det ingenting i jämförelse med det som våra syskon i Syrien upplever. Så, om något så kommer det få mig att inse det stora lidandet de går igenom, som är mycket större än någon svårighet som jag kommer att få uppleva.”

Det är många ambulanser som kommer att avgå?

“Ja, det 27 ambulanser som ska iväg och det är 80 personer som ställde upp, och tog ledigt från sina arbeten för att kunna åka med denna konvoj. Må Allah belöna dem alla.”

Ameen. – Vad hoppas du på att åstadkomma med dessa ambulanser? Vart kommer ni att föra dem och hur lång tid kommer det ta att komma fram?

“Med Allahs vilja, på onsdag den 10 april ska vi återvända till Storbritannien, det kommer att ta ca. 7-10 dagar. ”

“Vi hoppas först och främst att, och det viktigaste målet med denna konvoj är att hjälpa det syriska folket.”

“Vi vet att de har lidit i 2 år. De har fått gå igenom de mest otänkbara svårigheterna, vi kan inte ens föreställa oss vad de går igenom! Kvinnor blir våldtagna, människor blir torterade och fängslade, barn blir torterade – De går igenom svårigheter som vi inte ens kan föreställa oss! Jag tror att vad vi än gör för att hjälpa SKT’s Welfare att organisera denna konvoj är en stor tjänst till muslimerna. Vi känner till från Hadithen av Allahs Sändebud, frid och välsigner vare med honom, att folket av Sham (Syrien) är välsignade och att de innehar en hög ställning. Och att Syrien är en av de områden som Allah utvalt. Det området har en stor betydelse, vilket nämns i en Hadith, och de är ett mycket välsignat folk. Så jag tror att vad vi än gör för att minimera deras lidande gynnar oss alla, och även dem. Därför att vi vet från Hadithen av Allahs Sändebud, att Allah den Allsmäktige hjälper sin tjänare så länge som denne hjälper sin broder. Så vi hjälper egentligen oss själva när vi hjälper en människa som genomgår ett stort lidande. ”

Om jag bara får ta in Meskin, jag tror att han vill ställa en fråga.

Syster, vilka saker har människor donerat än så länge? Och vad mer behöver ni?

Det finns mycket utrustning och förnödenheter, mjölkersättningspulver, och filtar – eftersom det syriska folket lever i tält ute i svår kyla, därför tar med oss filtar också. Det finns mycket bistånd – och detta är faktiskt SKT Welfare’s andra konvoj, den första konvojen åkte för några månader sedan. Detta är den andra och vi har med oss mer. Vi är många fler nu än i den första konvojen. Vad vi än kan göra för att hjälpa är fantastiskt. Vi har redan inrättat ett sjukhus där – och ambulanserna som skall åka kommer definitivt att hjälpa det syriska folket. Vi känner till de stora förödelserna i sjukhusen – Vi har läst om hur läkare blivit tillsagda av den syriska regimen att den som behandlar syrier blir skjuten. Så vilken typ av bistånd vi än tar med oss är det en stor hjälp för dem. Det faktum att vi tar med oss 27 ambulanser – Jag känner mig faktiskt mycket hedrad att få vara med i denna konvoj och hjälpa det syriska folket. Denna gång är det 27, men nästa gång kommer vi förhoppningsvis, med Guds vilja, att vara fler. Men vi behöver allmänhetens stöd i vår välgörenhet – som är helt volontärbaserad. Den här konvojen som jag ska vara med i på söndag – vi finansierar oss själva. Välgörenheten betalar inte för det, vi blev tvungna att samla ihop 3000£. ”

Syster Safia – Det är ju väldokumenterat, fasorna som den syriska regimen har åsamkat sitt eget folk under 40 år, och framförallt de senaste 2-3 åren. Fredliga demostrationer började för länge sedan och de förtryckdes brutalt, vilket ledde till upproret. Sedan dess har det motarbetats på ett väldigt brutalt sätt. Vi ser det varje dag på tv-skärmen. Och Meskin, jag tror att syster Safia är lyckligt lottad som kan göra något åt det – vill du ställa henne en fråga?

– Ja, definitivt. Hur kan folk hjälpa? Vad kan vi göra nu för att stödja det ni gör, behöver ni särskilda gods och saker?

“Om folk kan bidra finansiellt vore det det bästa de kunde göra. För då kan vi köpa fler ambulanser, ambulanser kostar 5000£, och så att vi kan köpa utrustningen till konvojen och ta det dit – Det är det bästa sättet att hjälpa. Folk kan donera, det är också till stor hjälp. Även om man inte medverkar fysiskt i konvojen så får man ändå ta del av belöningen av de som åker, eftersom man finansierat konvojen. ”

Uppenbarligen är säkerhetsfrågan ganska allvarlig. Har ni grupper på plats i Syrien så att ambulanserna och godset kan överlämnas när ni väl kommer fram?

“Ja, välgörenheten har syriska motsvarigheter i Syrien, dessa kommer att ta hand om ambulanserna och all medicinskt bistånd. Så vi har dem på plats för att kunna göra en effektivt överlämning, med Allahs vilja.”

Jag vill tacka dig för din medverkan på Unity FM, och för att du berättade för oss om ert projekt. Vill du ge oss en webbsida där man kan gå in och få mer information?

“Ja, man kan gå in på http://sktwelfare.org – och där kan ni se när Shaykh Muhammad al-Yaqoubi var här för 2 månader sedan – vi lyckades faktiskt samla in 1,5 miljoner för att hjälpa det syriska folket. Dessa pengar används för att köpa ambulanser och utrustning. Det var 3 kampanjer som hölls i London, Birmingham och Bradford, och generositeten bland muslimerna var helt fantastisk och att vi lyckades samla in den summan.Dessa pengar används nu för att köpa ambulanser och utrustningen som vi behöver.”

Vi tackar dig för din medverkan och för att berättat om detta projekt. Vi önskar er lycka till, vi har vår andra gäst som väntar. Förhoppningsvis när du kommer tillbaka kan du informera oss om resan och hur väl det gick. Tack så mycket för möjligheten att tala ut!

“Ingen orsak. Må Allahs frid, nåd och välsignelser vara över er.

[/wpspoiler]


Från youtube-kanalen nurotnu, direkt länk: youtube.com/watch?v=S6Uvb5goutQ
Ursprungligen upplagt på Ustadha Safia Shahids youtube-kanal


skt-safia-fbskt-safia-featured