SKT’s 2:a ambulanskonvoj går in i Syrien

Föreläsare: Sheikh Muhammad Yaseen
Översatt av md
SKT överlämnade i april 2012 en konvoj med 30 fullt utrustade ambulanser till det syriska folket. Här hälsar Sheikh Muhammad Yaseen det syriska folket vid gränsövergången i Turkiet, innan ambulanserna körs in till Syrien.

SVENSK TEXT (tryck textsymbolen för att visa svensk text)

[wpspoiler name=”Läs Sheikh Muhammad Yaseens hälsning till Syriens folk” ]
Frid vare med er Syriens folk, Syriens städer, och Syriens barn.
Vi har kommit från Storbritanien. Som ni kan se, har vi många ambulanser bakom oss – fler än 25 stycken. Vi lämnade Storbrittanien för 8 dagar sedan, och vi korsade Europa tills vi nådde Turkiet. Våra bröder från Erdemli har hjälpt oss i denna konvoj.

Nu befinner vi oss vid den turkisk-syriska gränsen och vi har med oss ambulanser, mjölkersättning till barn, filtar till folk och mediciner för behandling. Allt detta är till det syriska folket och de syriska städerna.

Vi har blivit instruerade och vägledda i detta av hans eminens Shaykh Muhammad al-Yaqoubi. Må Allah bevara honom och belöna honom mångfaldigt. Han kom från ert land till Väst, för att uppmana oss att ge hjälp. Han är den som uppmanade oss till denna konvoj med ambulanserna.

Som ni vet, är detta den andra konvojen – Den första konvojen reste för 3 månader sedan, och den hade 20 ambulanser. I denna, vår andra konvoj har vi utökat antalet ambulanser från 20 till 30, och antalet kommer att fortsätta utökas med Allahs tillåtelse.

Jag säger till er, folket av Syrien, det välsignade landet som hedrats av Allah den Allsmäktige i Hans Bok att ingen annan har kommit till Väst från ert land för att uppmana oss att hjälpa våra syskon i ert land utom vår shaykh – Shaykh Muhammad al-Yaqoubi. Han har en stor roll i arbetet för denna sak – han överträffar alla.

Jag ber Allah den Allsmäktige att hjälpa oss och er i de syriska städer, och att Han låter Syrien återvända till sin höjd så att vi må dricka från dess källor. Vi har gynnats av ert land genom Shaykh Muhammad al-Yaqoubi – därför är det nu vår skyldighet att hjälpa er, våra syskon.

Ni har har välsignats på många sätt, ni är ett land som anförtrotts det Profetiska arvet. Som vi har sett i alla tider, har Syrien alltid kallat människor till Islam och Ihsan.

Må Allah välsigna er. Seger och hjälp från Allah är nära. Med kropp och själ skall vi hjälp er med Allahs vilja. Fred och väsignelser över vår mästare Muhammad, hans familj och hans följeslagare.
[/wpspoiler]


Från youtube-kanalen nurotnu, direkt länk: youtube.com/watch?v=S6Uvb5goutQ
Qasidan som spelas inledningsvis är en dikt av Sh. Muhammad al-Yaqoubi till det syriska folket