SKT’s ambulanskonvojer till Syrien

SKT’s ambulanskonvojer till Syrien

En kort sammanfattning av SKT’s arbete under det senast året
Av M.D.

Den ideella välgörenhetsorganisationen SKT Welfare [1] har under kort tid genomfört tre stora kampanjer med humanitärt stöd för Syrien:

1. December-konvojen 2012


SKT inledde under oktober månad 2012 arbetet inför den första konvojen till Syrien – Efter två månader av noggrann planläggning begav sig, den 23 december 2012, 43 personer med 9 ambulanser och 11 skåpbilar från den brittiska kusten mot den turkisk-syriska gränsen. Det blev en 3,800 milslång resa, som skulle ta volentärerna genom sju europeiska länder.

Decemberkonvojen bar bland annat med sig: 8,000 förpackningar mjölkersättningspulver och 1,000 nappflaskor tillsammans med annan livsmedel, samt medicinsk utrustning och sjuksängar avsedda för SKT Welfares Aleppo-baserade sjukhus. I Turkiet, resans sista anstats, möttes konvojen av lastbilar som försåg konvojen med ytterligare förnödenheter till det syriska folket; Konvojen utökades med sovsäckar, 5,000 varma filtar och 7,900 vinterjackor som förvärvats från turkiska leverantörer, vilka sedan överlämnades tillsammans med övriga leveranser vid gränsen mellan Turkiet och Syrien.

Under den första veckan i januari 2013, efter en lyckad första konvoj återvände SKT Welfares volentärer till Storbrittanien. SKT Welfare hade nu visat prov på förmåga att genomföra innovativa och livsavgörande projekt som den genomförda decemberkonvojen. Läs mer om december 2012-konvojen på SKT’s hemsida

2. Mars-konvojen 2013


Efter framgångarna med den första ambulanskonvojen och den positiva responsen från mottagarna i de olika städerna och byarna runtom i Syrien, påbörjade man arbetet inför en andra konvoj med utsatt avresedatum den 31 mars 2013.

Efter tre inledande insamlingskampanjer runtom i Storbrittaninen under januari månad, lyckades man samla in 1,5 miljoner brittiska pund till välgörande ändamål. Den ihärdiga kampanjen månaderna innan avresedatumet möjliggjorde också att den andra konvojen kunde utökas till 30 ambulanser, och ytterligare satsning gjordes på att förse Syrien med kritiska medicinska förnödenheter och utrustning. Läs mer om december 2012-konvojen på SKT’s hemsida

3. Hjälpinsatser till Osmaniye Flyktingkägret

I sambamd med december-konvojen besökte SKT Welfare även Osmaniye flyktingläger i Turkiet. En summa av 50,000$ hade samlats in som en del av ett projekt att inrätta utbildningsfaciliteter och täcka materiella basbehov för 2,400 syriska flyktningbarn.

Det finns syriska barnfamiljer som redan tillbringat över ett år i flyktinglägret – under denna tid har barnen fått väldigt lite eller ingen skolgång alls. Beloppet på 50,000$ gick till direkt stöd för dessa barns och ungdomars skolgång; SKT Welfare försåg flyktinglägret med böcker som täcker hela läroplaner från grundskola till gymnasium, laptops med utbildningsprogramvara, tillsammans med annat pedagogiskt material – inklusive ett fullt bibliotek. Allt detta utöver dagliga förnödenheter i form av mat, babyartiklar, filtar etc. Läs mer om Osmaniye flyktinglägret… på Facebook | på SKT’s hemsida | på syria.nur.nu

Noter:
[1] Kort om SKT: SKT’s AMBULANSKONVOJER TILL SYRIEN
En kort sammanfattning av SKT’s arbete under det senast året
Av Mariam Dalhoumi
SKT Welfare är en humanitär hjälporganisation baserad i England. Den arbetar under ledning av Shaykh Muhammed al-Yaqoubi, som är syrisk medborgare och en av vår tids mest framstående lärda, som ända sedan det syriska upprorets början stått på folkets sida. Tack vare hans vägledning och kontakter når hjälpen effektivt fram till dem som mest behöver den – även inne i Syrien. – 100% av alla donationer till SKT går direkt till humanitär hjälp till behövande.


Källor:
SKT Welfare’s hemsida:
1. sktwelfare.org/Latest-News-and-Articles/The-December-Aid-Convoy-To-Syria
2. sktwelfare.org/Latest-News-and-Articles/SKT-Welfare-Second-Ambulance-Convoy-For-Syria
3. sktwelfare.org/Latest-News-and-Articles/SKT-Welfare-Visits-The-Osmaniye-Refugee-Camp
4. facebook.com/media
syria.nur.nu:
Sheikh Muhammmad al-Yaqoubis besök på Osmaniye flyktinglägret i december 2012: syria.nur.nu
Youtube:
1. Syria: Responding to the crisis
2. Intreview with Ustadah Safiya Shahid – female ambulance driver